Roztomilá historka z dětství císaře Františka Josefa I.

původně vyšlo: Československý kurýr - 1926, autor t.
Císař František Josef I. byl známý svou snahou o absolutní přesnost a trváním na dodržování domluveného časového rozvrhu. Článek z roku 1926 vám ale přiblíží Františka Josefa I. a jeho rodinu ze zcela jiného a více lidského úhlu pohledu.


Jediná nepřesnost císaře Františka Josefa I.

Nebožtík starý, předposlední, rakouský monarcha byl znám mimo mála jiných ctností hlavně svojí úzkostlivou přesností a dochvilností, která se stala brzy postrachem celého dvora. Běda tomu, kdo by se proti ní prohřešil!

Nyní dr. Otto Ernst z tajného rodinného dvorního archivu prozrazuje v Neues Wiener Tagblattu, že přece jedenkráte v životě pana císaře se stalo, — že se opozdil. Snad ne svojí vinou, ale přece se opozdil.

A sice při svém křtu, který ve vídeňském Schönbrunnu odbýval se den po jeho vznešeném povití dne 19. srpna 1830 přesně o 12. hodině polední. Celý dvůr sešel se v plné parádě již o několik hodin dříve v slavnostně vyzdobené komnatě, kde vznešený novorozenec měl býti pokřtěn.

Sbor trubačů byl přichystán, aby slavnostními intrádami dal znamení dvornímu obřadníku, jenž měl z vedlejších a dosti vzdálených komnat uvést průvod s princátkem.

Jeho veličensvo císař František, děd, v obavě, aby se snad novokřtěnec nepolekal a brečením nezkazil velikého slavného okamžiku, nařídil však, aby trubači dusítky tlumili zvukových nástrojů.

Tím se stalo, že když tyto na dané znamení zazněly, neslyšel jich pan obřadník — a tak celý dvůr čekal a čekal, jejich veličenstva nadávala, kamarila se poťouchle smála.

Teprve po půlhodinném obecném napětí vzpamatoval se dvorní protokolista a upaloval zadním východem napravit to, co zavinily sordinky a i nedoslýchavost pana obřadníka, kerý po téměř hodinném opoždění uvedl jeden den starého nastavajícího monarchu, jehož tato nedochvilnost byla první a poslední.


Původní zdroj historického článku:
Československý kurýr - 1926, autor t.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. ledna 2021


Diskuze k článku „Roztomilá historka z dětství císaře Františka Josefa I.“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.