Rozsudek soudu: násilí a vztek není dostatečný důvod k rozvodu manželství

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Šťastný domov - 1916, autor neuveden.
Rozvod manželství je dnes u soudu běžnou záležitostí, komplikace při něm nastávají maximálně při dělení majetku nebo v péči o děti. Dříve to bylo ale o hodně jiné. Článek z roku 1916 vám přiblíží, jak velký nepřekonatelný odpor musel soud v Rakousko-Uhersku uznat, aby manžele skutečně rozvedl.
Následující text pochází z roku 1916

Nervosita není důvodem k rozvodu.

Ve Vídni podali manželé Jan a Terezie Santnerovi společnou žalobu na rozvedení svého manželství pro oboustranný nepřekonatelný odpor.

Manželka udávala, že muž je svrchovaně nervosní a nejmenší odmluva že jej popuzuje hned k nadávkám, ha i násilnostem. Je prý nesnesitelnou trýzní, žiti po boku muže, který upadá pro každý »kosý pohled« hned v zuřivost. Manžel připouštěl, že je skutečně velice nervosní a popudlivý, leč dokládal, že této slabosti nemůže odvyknouti a žádal rovněž, aby mu byl rozvod povolen.

Obhájce svazku manželského ohlásil z rozsudku tohoto odvolání, v němž dovozoval, že nervosita a projevy podráždění, kterými se v tomto případě prozrazuje, nijakými nejsou důvody pro rozvod. Nervosní je dnes bezmála každý, ten více, onen méně.

Žijeme vůbec v nervosním století a to nejen za doby války. Kdyby všecka manželství pro nervositu může anebo ženy měla býti rozváděna, soudy nepřestávaly by se rozvodovými záležitostmi zabývati. Námitky tyto měly účinek do té míry, že odvolací soud rozsudek první stolice zrušil, ale na místě rozvodu povolil manželům jen odloučení na dobu dvou roků.

Manželé proti tomuto rozhodnutí podali žádost za revisi, které vsak nejvyšší soud nevyhověl. V důvodech bylo vysloveno: Není vyloučeno, že mezi manželi — hlavně následkem chorobné vznětlivosti mužovy — docházelo k častým svárům a rozporům, které měly v důsledku konečně trvalý vzájemný odpor.

Leč zákon vyžaduje k rozvodu výslovně nepřekonatelný odpor, který arci může býti také jen jednostranný. Soudce musí tudíž nabýti přesvědčení z nabytých průkazů, že vzájemné odcizení došlo k takovým koncům, které vylučují jakoukoli naději na možné smírné soužití v budoucnosti.

Jestliže toto vzájemné odcizení tak daleko nepokročilo, není vyloučena i naděje, že by se mohli manželé přece ještě někdy dohodnouti a proto soudce odvolační stolice vyřkl rozsudek jen na dočasné odloučení.


Původní zdroj historického článku:
Šťastný domov - 1916, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. května 2020


Diskuze k článku „Rozsudek soudu: násilí a vztek není dostatečný důvod k rozvodu manželství“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.