Rok 1939: Výuka češtiny ve školách v Americe

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1939, autor ceps
Výuka angličtiny v českých školách je dnes už zcela běžná věc. Co ale výuka češtiny ve školách v USA? Historický článek z roku 1939 vás seznámí s americkými školami pro žáky s českým původem, ve kterých byl součástí vyučování i rodný jazyk jejich rodičů.
Následující text pochází z roku 1939

Kolik dětí ve Spojených Státech se učí češtině?

České školy v Americe, lépe řečeno americké školy také s vyučováním češtině, jsou rozděleny do dvou skupin: školy katolické, které jsou ponejvíce při katolických osadách, a školy svobodomyslné, jež mají převahu ve městech.

Nedávno byla vydána statistika českých žáků, kteří se dali zapsat na pražských školách. Nemáme po ruce statistiku letošního roku, kolik asi žáků bylo zapsáno do krajanských škol ve Spojených Státech, ale snad loňský rok dá obrázek dosti přesný.

Českých katolických osad se počítá ve Spojených Státech 268, smíšených osad je 156. Při 121 osadách jsou denní školy, do kterých bylo loni zapsáno 20.865 dětí. V těchto osadách, v duchovní správě a na školách, působí 342 kněží a 480 řeholních učitelek.

Některé z těchto katolických osad mají své obchodní školy nebo nižší i úplné školy střední. Význam tohoto českého školství pro náš národ je nesmírný, a jak si katoličtí krajané této přednosti váži, vysvítá nejlépe z veršů, které napsal český buditelský kněz J. Š. Brož v básni Český garmář:

Ty milé české školy, české boží chrámy,
zde naše ideály podporují krásné,
jsou zárukou, že svatá víra naše s námi
v hrob neklesne a mateřská řeč nevyhasne!

Ale také školy svobodomyslných krajanů se snaží vychovávat v českém a národním duchu jejich děti. V Chicagu je na příklad 21 českých svobodomyslných škol, v nichž vyučuje 22 učitelů a učitelek. Na těchto školách je v Chicagu 1230 dětí. Také v Clevelandu, Novém Yorku jsou podobné školy svobodomyslných, ale tam mají děti již daleko méně.

Poměrně dosti žáků mají školy evangelické. Je to hlavně středozápadní a jihozápadní presbytariánské křídlo, které vydržuje 40 nedělních Škol se 4000 žáky. První českobratrská metodistická církev vydržuje 16 nedělních škol s 1800 Žáky. Baptisté, kteří začali práci mezi Čechy v roce 1888 v Chicagu, mají 20 nedělních škol a v nich 2500 žáků.

Mimo tyto školy jsou večerní školy pro dospělé při osadách a různé kluby, které si vzaly za úkol ve svém programu udržování a vyučování češtině. Nemalou měrou zvláště v posledních letech má na vyučování češtině vliv český rozhlas.

Zvláště katolíci v Chicagu, kteří mají program vysílání tři hodiny v týdnu, zařadili vyučování českému jazyku rozhlasem. Dětské říkanky a básničky v českém rozhlase chicagském je radost poslouchat. Dětí mluví jazykem země, kterou nikdy neviděly a přece jí milují!


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1939, autor ceps


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. listopadu 2023


Diskuze k článku „Rok 1939: Výuka češtiny ve školách v Americe“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.