Rok 1935: Děsivě podrobný popis popravy na elektrickém křesle

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Národní listy - 1935, autor neuveden.
Trest smrti v našich zákonech již není, přesto by ho ale dodnes někteří lidé mimořádně brutálním zločincům přáli. Jak ale samotné vykonání trestu smrti vypadá? Článek z roku 1935 vám s děsivými detaily průběh jedné americké popravy na elektrickém křesle popíše.
Následující text pochází z roku 1935

Poprava na elektrické židli.

Očitý svědek líčí poslední chvíle popraveného.

Američané rádi tvrdívají, že poprava na elektrickém křesle Je „nejhumánnějším“ způsobem popravy. Je však i v Americe mnoho odpůrců tohoto popravování a ti zase tvrdí, že je to způsob velmi brutální, surovější než způsoby jiné.

Americké noviny nyní uveřejnily líčení očitého svědka popravy, bankovního lupiče Hambyho, který rovněž zemřel na elektrickém křesle.

Když byl Hamby přiveden do popravní místnosti, podíval se s úsměvem na elektrické křeslo a požádal o cigaretu. Dostal ji, byla mu zapálena a odsouzenec labužnicky vdechl do sebe kouř a s úsměvem řekl: „Teď vám ukáži, jak se má umírat!“ Sedl si do křesla, opřel hlavu dozadu, odhodil cigaretu a zavřel oči. V té chvíli k němu přikročili pomocníci popravčího mistra a připoutali mu ruce i nohy gumovými pouty ke křeslu.

Sotva odstoupili od křesla, ozvalo se ostré bzučení. Tělo odsouzencovo se prudce nahnulo dopředu, hlava se však hned zvrátila nazad a objevil se nad ní slabý obláček dýmu. Bylo cítit zápach spáleného masa. V obličeji odsouzence se objevily strhané rysy, jež po chvilce zastřela agonie.

Do smrtelného ticha zaznělo ostré zapraskání řemenů, jimiž byl popravený připoután. Byly napjaty, jako by se měly přetrhnout a zdálo se, že odsouzenec vyskočí se židle. V té chvíli se jeho ústa pootevřela a objevila na nich pěna a malý proužek krve. Odsouzenec si překousl jazyk. Zápach spáleného masa byl už nesnesitelný.

Zase zaznělo ostré bzučeni a na rukou odsouzence se objevil obláček dýmu. Obličej odsouzence se pokryl temně červenou barvou, žíly jeho těla se napjaly a vystoupily. Ozvalo se zase strašlivé praskání řemenů.

Konečně byl proud vypjat. Pomocník popravčího, smrtelně bledý, rozpjal nervosně kabát a košili popraveného. Jakmile se dotkl knoflíků, odletěly. Košile byla po délce roztrhána, prsa popraveného vyhlížela jako rozkrájený chléb.

Lékař poslouchal chvíli na prsou popraveného a pak hlásil, že je mrtev.

Všechno to trvalo čtyři minuty.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1935, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. dubna 2022


Diskuze k článku „Rok 1935: Děsivě podrobný popis popravy na elektrickém křesle“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.

Doporučujeme i naše další projekty:   magazín Příroda.cz  —  sdílení PDF souborů DraGIF.cz