Rok 1933: Konečně zákaz protistátní propagandy v médiích a politické agitace ve školách!

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Národ - 1933, autor neuveden.
Nepřátelská agitace se může zdát neškodná, ale ve výsledku může způsobit ohromné morální škody. Článek z roku 1933 vám ukáže, že si to v plné míře konečně uvědomilo i Československo a vyhlásilo boj proti fašistické propagandě z Německa a komunistické z Ruska. Jak ale další historický vývoj bohužel ukázal, tak v roce 1933 již bylo na boj proti nepřátelské agitaci pozdě.
Následující text pochází z roku 1933

Konečně zahajuje vláda stíhání agitace vnitřních nepřátel státu!

Konečně dochází k akcím proti hakenkrajclerským protistátním rejdům. Vydány zatím tři výnosy:

- zákaz protistátní propagandy rozhlasové,
- nařízení o postupu proti hakenkrajclerskému teroru,
- výnos proti politické agitaci ve školách.

Tyto výnosy se ovšem netýkají jen hakenkřajclerů, nýbrž všech protistátních živlů. Tedy všech německých a maďarských iredentistů a komunistů.

Zahraniční rozhlasové programy nesmí býti veřejně předváděny.

Podle výnosu ministerstva pošt je zakázáno, aby se šířily rozhlasem takové zahraniční rozhlasové programy, které svým obsahem nebo rázem odporuji veřejnému pokoji či řádu nebo které jsou s to budit veřejné pohoršení nebo popuzovat občanstvo nebo jeho část proti sobě navzájem, proti jednotnosti a celistvosti čs. státu, jeho demokraticko-republikánské formě, jeho ústavě nebo jeho veřejným zařízením.

Rozšiřováním rozhlasu se míní každá činnost, kterou se rozhlasový program předvádí jiným osobám než těm, které náleží k úzkému rodinnému kruhu koncesionářovu nebo osobám, sdílícím domácnost s jeho rodinou nebo když se vědomě takovým jiným osobám umožňuje poslech rozhlasu.

Je tedy šířením rozhlasu v tomto smyslu nejen jestliže se rozhlasový program předvádí osobám shromážděným ve veřejné místnosti nebo na veřejném prostranství, ale i když se předvádí v domácnosti koncesionáře pozvaným hostům nebo náhodou přítomným osobám, které nenáleží k úzkému rodinnému klubu koncesionářovu, ani k jeho domácnosti.

Podobně je šířením rozhlasu v tomto smyslu, jestliže se vědomě umožňuje poslouchání rozhlasu osobám mimo koncesionářův byt. Přestoupení tohoto zákazu má v zápětí odnětí koncese na přijímač, nehledíc k jiným případným následkům. Účinnost zákazu počíná již vyhlášením v rozhlasu.

Tímto výnosem bude učiněna přítrž agitaci hakenkrajclerů. kteří využívali rozhlasu k šíření Hitlerových řečí a jiných pobuřujících iredentistických projevů. Také sovětská agitace pro bolševictví bude tímto výnosem omezena. Je jen třeba, aby se přísně stíhalo každé porušováni tohoto nařízení!

Výnos proti politické agitaci ve školách.

Pozdě, ale přece vydal pan ministr školství dr. Dérer výnos, jimž se učitelé a žactvo důtklivě upozorňují, aby zachovávali všechny předpisy, podle nichž je zakázána jakákoliv politická agitace ve škole. Ve škole nesmí si nikdo z učitelských osob dovolit jednání, které by mělo ráz agitace.

Zvláště pečlivě budou profesoři a učitelé dbát, aby se ve škole nedělo nic. co by odporovalo demokratické ústavě našeho státu a zlehčovalo opatření zákonodárných sborů, vlády a úřadů. Rovněž je nepřípustno, aby žáci vnášeli do třídy politickou agitaci tiskem nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Zakázána je volební agitace ve školách, účast žactva na politických průvodech a projevech a nošení politických odznaků.

Tohoto výnosu bylo svrchovaně třeba, neboť německé školy jsou pařeništěm hakenkrajcleřství. Záleží nyní jen na tom, aby se výnosu dbalo a aby s těmi, kdož neuposlechnou, jednalo se bezohledně, ať jsou to němečtí či maďarští iredentisté nebo komunisté.

Ve výnosu ovšem postrádáme ustanovení, že učitelé jsou povinni vychovávat žactvo k úctě ke státu československému a že nesmí býti nijak šířena nenávist k státnímu národu.

Nařízení o zákazu účasti žactva v průvodech politických je rovněž dobré. Doufejme, že již na 1. květne se nebude opakovati nešvar, aby školní děti byly v komunistických a socialistických průvodech!

Zákaz a trestní stíhání teroru.

Vláda nařídila, aby nebyla trpěna politická agitace cizích státních příslušníků na našem území. To se týká zase hakenkrajclerů a komunistů!

Proti cizím příslušníkům u nás zaměstnaným nebude však zakročeno, neboť vláda prý nepomýšlí na odvetná opatření. To je ovšem chyba, neboť Německo pronásleduje a vyhání naše státní příslušníky a bude tak činiti nadále, strpíme-li tento jeho postup bez odvety.

Zato vláda nařídila, aby nebyl trpěn teror, jehož se v poslední době dopouštěli hakenkrajclerští agitátoři. Zaznamenali jsme již zprávu o zatčení tří iredentistických teroristů v Teplicích. Nyní došlo také na Kraslicku k zatčení hakenkrajclera Kohlerta, který udal dva dělníky, pracující v Sasku, že hlasovali proti jeho návrhu, by obecní zastupitelstvo v Markhausenu schválilo projev proti psaní československých listů o Německu. Oba čsl. dělníci byli propuštěni v Sasku z práce — a proto nařízeno zatčení hakenkrajclerského denuncianta.

Ráznější tento postup proti vnitřním nepřátelům státu uvítají všichni občané, kteří jsou dobrými republikány a demokraty.


Původní zdroj historického článku:
Národ - 1933, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. září 2022


Diskuze k článku „Rok 1933: Konečně zákaz protistátní propagandy v médiích a politické agitace ve školách!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.