Rok 1932: Zničí veverky a kachny pražskou Stromovku?

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Národní listy - 1932, autor P—a.
Kachny a veverky jsou v parcích oblíbenou atrakcí všech dětí i dospělých. Stejně oblíbené byly i v Praze u návštěvníků Královské obory Stromovka. Přesto se ale našli lidé, kteří proti kachnám a veverkám ve Stromovce protestovali. Článek z roku 1932 vám vysvětlí, o co jim tehdy šlo.
Následující text pochází z roku 1932

Spor o Král. Oboru.

Návštěvníci Stromovky rozdělili se na dva tábory. Jedni jsou nadšeni divokými kachnami a veverkami, druzí hledí na ně nepřátelsky. Přátelé kachen a veverek vítězí a důsledky tohoto vítězství již se jeví.

U kachen to není tak zlé, ale přece nepříjemné. Žába jest ve Stromovce velkou vzácnosti, neboť pulec, z něhož by se žába vyvinula, mohl by takovému množství kachen uniknout: jen zázrakem.

Žába hubí pilně larvy komárů již ve vodě a tím znemožňuje vznik komárů. Nyní po vyhubeni žab rozmnožuji se komáři nebezpečně.

Tomu je možno čeliti. Nekuřák si může vzíti s sebou lahvičku čpavku a kuřák svou dýmku. Horší jest to s veverkami. Drobné ptactvo nápadně řidne, neboť malí ptáčkové se veverce neubráni, když jim jde do hnízdeček vypíjeli vajíčka.

Na smrku, jedli a borovici neuvidíte šišku, ty všecky již v zárodku ohlodají veverky. Jen jednu borovici chodí návštěvnici obdivovali jako zázrak, že se na ní udržely velké dozrálé dvouleté šišky. Je to patrně jediný zvláštní druh, jehož chuť je veverkám odpornou.

Na této jediné zdravé sosně jest viděti, jak by to bylo nádherné, kdyby i na jiných lesních stromech byly také pryskyřici přesycené šišky, které šíří tu zdravou lesní vůni.

V moci vedoucích pánů jest, aby spor návštěvníků Král Obory jasně rozhodli: Chtějí-li bez ohledu na rychle množící se komáry, vymírající drobné ptactvo a zmrzačené stromy jehličnaté i listnaté ponechati v Král. Oboře zábavnou drůbežárnu ochočených divokých kachen a množství vesele skotačících veverek pro obveseleni malých i velikých děti, které zhoubné následku toho nechápou — aneb odhodlají-li se Král. Oboru, proslulou vzácnými stromy ze všech dílů světa, vrátiti krásnému účelu, jemuž byla velikým nákladem svými zakladateli určena.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1932, autor P—a.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1932: Zničí veverky a kachny pražskou Stromovku?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.