Rok 1932: Proč moderní rádia vypadají jako starý zdobený nábytek?

rubrika: historické články / fotografie, film, rozhlas a televize, původně vyšlo: Lidové noviny - 1932, autor V. Gutwirth.
Libí se vám dnes populární dřevěný retro design rozhlasových přijímačů? V tom případě vás jistě zaujme článek z roku 1932, který se na tehdejší oblíbený styl hodně zdobených rádií zaměřil. Zajímá vás, jak tehdy odborníci vnímali design tehdejší velmi moderní spotřební elektroniky?
Následující text pochází z roku 1932

Ozdobné skřínky přijímačů

Hlavní u radiového přístroje je jeho vnitřek, součástky, lampy, způsob i dokonalost spojení jednotlivých součástek. Ale sledujeme-li ve výkladních skříních — a na výstavách — zevnějšek — t j. skřínku radiového přístroje, vidíme, že tato otázka stále není rozřešena. Otázka zní: mají býti skřínky přijímačů zdobeny, mají býti řešeny jako ozdobný nábytek či mají býti zcela prosté?

Vidíme, že tápají nejen radioví amatéři, ale i továrny a to ne podřadné. Uvádějí na trh radiové přístroje, které jsou ozdobeny různými lištami, lisovanými ornamenty, tvary amplionů, které nejsou vyvozeny z technické konstrukce.

Okénka u ladicích škál jsou u některých přístrojů zdobena též lisovanou obrubou, která připomíná výzdoby z vyřezávaného nábytku.

Bohatou výzdobu tohoto druhu — i figurální — mají některé americké typy radiových přístrojů, které ukazuji, že názory na vkus u nás a v Americe jsou různé.

Jindy na hranách skřínky vidíme něco, co má připomínati jónský sloup. I membránu amplionu považují mnozí za vhodné pole pro ornament, polojaponský náčrtek květů atd.

Mají se radiové přístroje takto zdobiti? Je jejich zevnějšek tak chudý, že musí býti obohacen různými ozdobami? Je to trochu podivné, že se s touto otázkou setkáváme v době, kdy se uznává, že krása věcí je v jejich prostotě, v jejich účelnosti, která není zakrývána ozdobami, které nemají vnitřní spojitost s funkcí nábytku, lamp, nádobí atd.

Byly doby, kdy i různé stroje byly přizdobovány. Táhla parních strojů měla výztuhy prolamované podle gotických ostrých, zlomených oblouků. Sloupky, které nesly ložiska pro hřídel setrvačníku, měly tvar jónského sloupu. Něco takového uvidíme v technickém museu na Hradčanech.

Také první elektromagnetické strojky, které dnes vypadají jako hračky, měly prolamovaná kola a ocel na nich byla zdobena jako ocel damascénských mečů.

Od té doby si však technika uvědomila, že zevnější přizdobování jí nepřidá ceny a že krása techniky je v její funkci, v její účelné službě, v její prostotě.

Jistě by si se zlou potázal ten, kdo by chtěl různými ozdobami pomoci psacímu stroji. Jistě nikoho nenapadne přidávat různé ozdoby na elektrické žehličky; nenapadne nikoho zdobiti skřínky akumulátorů atd.

Účelem radiového přístroje je chránit vnitřek proti poškození, prachu a proti všetečné cizí ruce. Tohoto účelu dosáhne skřínka prostá stejně jako skřínka zdobená, na jejíž ozdobách se drží prach. Prostý amplion má stejně jasný, věrný, sytý tón jako amplion, jehož tvary jsou podivně modelovány jako by šlo o ozdobu na skříň a ne o amplion.

Dnes technika již nezdobí své stroje a přístroje. Nejen to. Technika je dnes vzorem, příkladem, učitelem těch, kteří věří, že nejhezčí je ta věc, která nejprostšími prostředky docílí největšího účinku.

Ozdobná skřínka radiového přístroje nezvýší jeho jakost a sílu reprodukce, ať již je to skřínka, která je přizpůsobena jako by měla býti doplňkem staré anglické hradní komanty, nebo ať již je ozdobena nalepeninami vídeňského stylu.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1932, autor V. Gutwirth.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1932: Proč moderní rádia vypadají jako starý zdobený nábytek?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.