Rok 1931: Proč zaostáváme za světem ve využívání elektromobilů?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1931, autor F. Ka.
Jsou elektromobily novými předpisy vynucené zlo, nebo jde o budoucnost dopravy po městě? Odpověď vám pomůže nalézt článek z roku 1931, který nevýhody i výhody užitkových elektromobilů podrobně popisuje. Uvodíte, že se velká část vlastností elektrických aut za tu dobu vůbec nezměnila.


Přednosti elektromobilu jako užitkového vozidla.

Nápadným zjevem v rozvoji našeho automobilismu jistě je, že není a nás vůbec elektromobilů, zatím co tyto právě v zemích nejrozvinutějšího automobilismu uhajují svoji pevnou posici mezi užitkovými vozidly.

Je jistě zajímavo znáti důvody, které vedou Spojené Státy a Francii, což jsou země levných automobilů i pohonných látek, ke stavbě a používání elektromobilů, které jsme my, obyvatelé státu s drahými automobily a ještě dražšími pohonnými látkami, nedovedli ještě oceniti.

Elektromobil jest totiž úzce spjat s velkoměstským životem, kde se kladou na užitkový automobil neobyčejně veliké požadavky. Jedním z hlavních je, aby vůz netrpěl stálým rozjížděním a zastavováním, které je nejčastějším zjevem v městském provozu.

Benzinový automobil, který je běhounem par excellence, má tu nevýhodu, že v městském provozu vykazuje spotřebu pohonných hmot o 40—50 proc. vyšší než na volné silnici, a kromě toho stálé zastavování a rozjíždění, jež je nerozlučně spojeno s dodávkami jistých druhů zboží, neobyčejně rychle opotřebovává jak motor, tak i ostatní hnací orgány automobilu, jehož rentabilita klesá tak, že v mnohých případech mu konkuruje potah.

Elektromobil nemá těchto nevýhod. Spotřeba proudu jest u něj přímo úměrná vykonané dráze, ba je možno u něj při jízdě s kopce část elektrické energie brzděním pomocí elektromotoru tak zv. rekuperací, opět získati (průměrně 10 proc.), dále i sobe častější rozjíždění i zastavování mu neškodí a trvanlivost elektromobila pro bezotřesný chod elektromotoru je také nepoměrně vyšší než u benzinového automobilu.

Také opravy jsou u elektromobilu minimální a nedají se srovnati s generální opravou na př. benzinového automobilu. I když uvážíme výměnu akumulátorové baterie po několika letech za novou, přece i tento výdaj je menší než běžné opravy obyčejného automobilu.

Rovněž snadná obsluha, dále zvýšená bezpečnost (nestává žádné nebezpečí ohně), a bezhlučnost u elektromobilu, hrají tu roli nikoliv nejinenší pro vysoké sazby pojistného, platné pro benzinové automobily.

Jedinou nesnází tu je omezený akční radius elektromobilu a poměrně značná váha akumulátorové baterie, jakož i potřeba usměrňovacího zařízení. Pro městské rozvážkové vozy, jako jsou automobily pekáren, mlékáren, pivovarů, ledáren, dále zametací automobily a vozy pro odvoz smetí, sněhu a pod., nevadí konečně akční radius 80—100 km moderních elektromobilů, kde výměna akumulátorové baterie si nevyžádá delší doby než na př. naplnění nádrže benzinového vozu benzinem a doplnění oleje a vody.

Také váha baterií nepadá za dnešního stavu pneumatik na váhu stejně jako cena usměrňovače a reservní baterie, které vyvažuje veliká úspora na pohonné energii, jelikož lze baterie nabíjeli levným nočním proudem, takže nám 1 hod. HP přijde u elektromobilu o třetinu ba i o polovinu levněji než, u benzinového vozu.

Právě veliká hospodárnost a trvanlivost elektromobilů, rozhodla o jejich oblibě v Americe a ve Francii, takže by některá z našich strojíren neudělala s elektromobily špatný obchod!


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1931, autor F. Ka.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1931: Proč zaostáváme za světem ve využívání elektromobilů?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.