Rok 1931: Proč zaostáváme za světem ve využívání elektromobilů?

původně vyšlo: Lidové noviny - 1931, autor F. Ka.
Jsou elektromobily novými předpisy vynucené zlo, nebo jde o budoucnost dopravy po městě? Odpověď vám pomůže nalézt článek z roku 1931, který nevýhody i výhody užitkových elektromobilů podrobně popisuje. Uvodíte, že se velká část vlastností elektrických aut za tu dobu vůbec nezměnila.


Přednosti elektromobilu jako užitkového vozidla.

Nápadným zjevem v rozvoji našeho automobilismu jistě je, že není a nás vůbec elektromobilů, zatím co tyto právě v zemích nejrozvinutějšího automobilismu uhajují svoji pevnou posici mezi užitkovými vozidly.

Je jistě zajímavo znáti důvody, které vedou Spojené Státy a Francii, což jsou země levných automobilů i pohonných látek, ke stavbě a používání elektromobilů, které jsme my, obyvatelé státu s drahými automobily a ještě dražšími pohonnými látkami, nedovedli ještě oceniti.

Elektromobil jest totiž úzce spjat s velkoměstským životem, kde se kladou na užitkový automobil neobyčejně veliké požadavky. Jedním z hlavních je, aby vůz netrpěl stálým rozjížděním a zastavováním, které je nejčastějším zjevem v městském provozu.

Benzinový automobil, který je běhounem par excellence, má tu nevýhodu, že v městském provozu vykazuje spotřebu pohonných hmot o 40—50 proc. vyšší než na volné silnici, a kromě toho stálé zastavování a rozjíždění, jež je nerozlučně spojeno s dodávkami jistých druhů zboží, neobyčejně rychle opotřebovává jak motor, tak i ostatní hnací orgány automobilu, jehož rentabilita klesá tak, že v mnohých případech mu konkuruje potah.

Elektromobil nemá těchto nevýhod. Spotřeba proudu jest u něj přímo úměrná vykonané dráze, ba je možno u něj při jízdě s kopce část elektrické energie brzděním pomocí elektromotoru tak zv. rekuperací, opět získati (průměrně 10 proc.), dále i sobe častější rozjíždění i zastavování mu neškodí a trvanlivost elektromobila pro bezotřesný chod elektromotoru je také nepoměrně vyšší než u benzinového automobilu.

Také opravy jsou u elektromobilu minimální a nedají se srovnati s generální opravou na př. benzinového automobilu. I když uvážíme výměnu akumulátorové baterie po několika letech za novou, přece i tento výdaj je menší než běžné opravy obyčejného automobilu.

Rovněž snadná obsluha, dále zvýšená bezpečnost (nestává žádné nebezpečí ohně), a bezhlučnost u elektromobilu, hrají tu roli nikoliv nejinenší pro vysoké sazby pojistného, platné pro benzinové automobily.

Jedinou nesnází tu je omezený akční radius elektromobilu a poměrně značná váha akumulátorové baterie, jakož i potřeba usměrňovacího zařízení. Pro městské rozvážkové vozy, jako jsou automobily pekáren, mlékáren, pivovarů, ledáren, dále zametací automobily a vozy pro odvoz smetí, sněhu a pod., nevadí konečně akční radius 80—100 km moderních elektromobilů, kde výměna akumulátorové baterie si nevyžádá delší doby než na př. naplnění nádrže benzinového vozu benzinem a doplnění oleje a vody.

Také váha baterií nepadá za dnešního stavu pneumatik na váhu stejně jako cena usměrňovače a reservní baterie, které vyvažuje veliká úspora na pohonné energii, jelikož lze baterie nabíjeli levným nočním proudem, takže nám 1 hod. HP přijde u elektromobilu o třetinu ba i o polovinu levněji než, u benzinového vozu.

Právě veliká hospodárnost a trvanlivost elektromobilů, rozhodla o jejich oblibě v Americe a ve Francii, takže by některá z našich strojíren neudělala s elektromobily špatný obchod!


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1931, autor F. Ka.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. června 2022


Diskuze k článku „Rok 1931: Proč zaostáváme za světem ve využívání elektromobilů?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.