Rok 1931: Lichva, která za podpory úřadů ničila chudou část naší země

původně vyšlo: Lidové noviny - 1931, autor Iv.
Půjčování peněz může být poctivé a lidem užitečné podnikání. Stačí ale málo a z půjčování peněz se stane lichva, která ničí lidské životy. Článek z roku 1931 vás seznámí s tím, jak v této době fungovalo vysoce úročené půjčování peněz na Podkarpatské Rusi.


Lichvářství na Podkarpatsku

Úvěrová lichva je metlou podkarpatského venkova, jež bují dodnes přes milionové subvence pro agrární družstevnictví, dík nepřirozeným spojeneckým vztahům vládnoucí politické strany.

Ukázkou, jak je možno na Podkarpatsku bohatnout bez práce na vrub nejbídnějších, je proces, jenž se bude projednávat 29. září před krajským soudem v Užhorodě. Obžalován je dr. Munk, advokát ve Velkém Berezném, pro 28 případů úvěrové lichvy, jejímiž obětmi byli namnoze vystěhovalci do Ameriky, potřebující peníze na cestu.

Za obstarání úvěru u peněžních ústavu srážely se dlužníkům při vyplacení půjčky velké částky. Kromě toho zní žaloba na dvojnásobné svádění ke křivému svědectví. K přelíčení, jež potrvá asi tři dny, je předvoláno asi 80 svědků.

Ve spojitosti s tímto případem není možno nezmíniti se o tom, že sklon k takovému vyssávání obyvatelstva je povzbuzován i tím, že nejvyšší úřady a politické kruhy na Podkarpatsku nepokládají (soudíce podle společenských zálib a úřední podpory) úvěrovou lichvu za nic nečestného.

Dokladem jest rozsudek nejvyššího soudu v Brně, jímž byla nutně a správně zamítnuta skandální žaloba Podkarpatské banky, vymáhající na trafikantovi-invalidovi 44procentní úroky. Z toho, že se spor hnal až k nejvyššímu soudu, je patrno, že nešlo o omyl, nýbrž o čin dobře uvážený.

Nejvyšší soud označil jednání banky za lichvářské a neslučitelné s občanskou morálkou. Ředitel této banky, starosta města Užhorodu, vede opět kandidátní listinu agrární strany v Užhorodě a je opět kandidován na místo starosty hlavního města země.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1931, autor Iv.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. března 2021


Diskuze k článku „Rok 1931: Lichva, která za podpory úřadů ničila chudou část naší země“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.