Rok 1931: Děsivý nárůst duševně nemocných lidí v Česku

původně vyšlo: Národní listy - 1931, autor neuveden.
Máte někdy pocit, že se celý svět zbláznil? Jak vám ukáže článek z roku 1931, tak v této době to nebyl jen pocit. Smutnou realitu o duševním zdraví v Čechách tehdy potvrzovaly to i počty osob, hospitalizovaných s nějakou psychickou poruchou.


Hrozivé cifry o vzrůstu choromyslnosti u nás.

Vzrůst počtu nemocných dodavaných nově do ústavu pro choromyslně se každým rokem zvětšuje.

Kdežto v r. 1922 přibylo do zemských ústavů v Čechách 2996 nových nemocných, činil tento počet r. 1925 3591 a r. 1929 už 4201. Koncem roku 1929 po úbytku vzniklém propuštěním a úmrtími bylo v zemských ústavech pro choromyslné v Čechách 7892 nemocných, kdežto koncem r. 1925 jich bylo 6817 a 1922 jen 5421.

Je zajímavo, že před 60 lety bylo ročně dodaváno do zemského ústavu průměrně 450 nových nemocných, kdežto nyní už téměř 4500. (poznámka Bejvávalo: článek je z února 1931.)

Zjev tento, obdobný jako v ostatních kulturních zemích, je z menší části vysvětlitelný tlakem sociálních a existenčních poměrů, jež nedopouštějí ponechání duševně chorého v rodině jeho jako v minulých dobách, z větší části je však dokladem rostoucí choromyslnosti a duševních poruch.

Z odborných kruhů poukazuje se na nutnost, provésti i u nás sčítání choromyslných po celém státě, tak jak bylo provedeno v Anglii a Švýcarech, ježto statistiky omezující se na ústavy nemohou přesně celou závažnost tohoto zjevu vystihnouti.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1931, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. ledna 2022


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.