Rok 1931: Děsivý nárůst duševně nemocných lidí v Česku

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Národní listy - 1931, autor neuveden.
Máte někdy pocit, že se celý svět zbláznil? Jak vám ukáže článek z roku 1931, tak v této době to nebyl jen pocit. Smutnou realitu o duševním zdraví v Čechách tehdy potvrzovaly to i počty osob, hospitalizovaných s nějakou psychickou poruchou.
Následující text pochází z roku 1931

Hrozivé cifry o vzrůstu choromyslnosti u nás.

Vzrůst počtu nemocných dodavaných nově do ústavu pro choromyslně se každým rokem zvětšuje.

Kdežto v r. 1922 přibylo do zemských ústavů v Čechách 2996 nových nemocných, činil tento počet r. 1925 3591 a r. 1929 už 4201. Koncem roku 1929 po úbytku vzniklém propuštěním a úmrtími bylo v zemských ústavech pro choromyslné v Čechách 7892 nemocných, kdežto koncem r. 1925 jich bylo 6817 a 1922 jen 5421.

Je zajímavo, že před 60 lety bylo ročně dodaváno do zemského ústavu průměrně 450 nových nemocných, kdežto nyní už téměř 4500. (poznámka Bejvávalo: článek je z února 1931.)

Zjev tento, obdobný jako v ostatních kulturních zemích, je z menší části vysvětlitelný tlakem sociálních a existenčních poměrů, jež nedopouštějí ponechání duševně chorého v rodině jeho jako v minulých dobách, z větší části je však dokladem rostoucí choromyslnosti a duševních poruch.

Z odborných kruhů poukazuje se na nutnost, provésti i u nás sčítání choromyslných po celém státě, tak jak bylo provedeno v Anglii a Švýcarech, ježto statistiky omezující se na ústavy nemohou přesně celou závažnost tohoto zjevu vystihnouti.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1931, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
27. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1931: Děsivý nárůst duševně nemocných lidí v Česku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.