Rok 1930: Skutečná hodnota peněz a lásky podle pravého pařížského bohéma

původně vyšlo: Národní listy - 1930, autor neuveden.
Milujete jedinečnou uměleckou atmosféru Paříže? Článek z roku 1930 vám na krásné epizodě ze života jednoho francouzského bohéma ukáže, jak romantický přístup k životu a lásce tehdy někteří umělci v Paříži měli. Dokázali byste tak žít i dnes?


Poslední bohém.

Krátké zasnoubení s namalovanou kráskou.

Když Vídeňáci vypravují o svém zvláštním velkém dítěti Petru Altenbergovi a Berlíňáci o Petru Hillovi, tu vždycky vzpomínám na jednoho umělce, který sice nebyl Francouz, nýbrž Belgičan, ale v Paříži byl tak doma a náležel k nejznámějším postavám Montmartru, že se vůbec nedá odmysliti od dějin toho města. Jmenoval se Henri de Groux a vypravují se o něm nesčíslné historky. Povím tu dvě, které jsem sám zažil.

Jednoho dne zasmálo se na tohoto velikého umělce štěstí: dostal vyzváni, aby vyzdobil jeden zámek a zároveň mu bylo vyplaceno 30.000 franků.

S tímto jměním v kapse se vrátil do Paříže, vyšel si na procházku po nábřeží — bohužel ne na té straně, kde jsou knihkupci, nýbrž na té druhé, kde mají své krámy obchodnici starožitnostmi — a to bylo jeho neštěstí.

Zastavil se před každou výkladní skříní a těšil se z krásných věci, které tam byly k spatření. Zvláště od jedné skříně se nemohl odtrhnouti, v níž ležela rozkošná miniatura, která mu udělala.

„Jaká jemnost, jaký půvab, jaká líbeznost je v úsměvu té ženy!“ zvolal. „Jak báječné to jistě bylo, znáti ji! Nebo kdyby alespoň člověk mohl ten obraz nazývati svým! Ach, proč nejsem bohat...!“

Ale v nejbližším okamžiku, jako by mu to slovo, když je pronesl, připomnělo jeho plnou tobolku, pokračoval celý blažený: „Ale vždyť já jsem bohat! Jak jen jsem mohl zapomenout...!“

Vstoupil tedy do krámu a otázal se a lhostejnosti bohatého Angličana: „Co stojí ta miniatura?“ Obchodník se pohrdavě podíval na nepříliš úctyhodně vypadajícího muže se sešlapanýma botama, s příliš širokým převlečníkem a pomačkaným kloboukem a řekl: „To není nic pro vás. Ten obraz je příliš drahý!“

Teď de Groux zrudl. „Neptal jsem se vás na vaše mínění, nýbrž na cenu!“ řekl hněvivě.

„Nuže dobrá: 35.000 franků, když to chcete mermomocí vědět,“ odpověděl obchodník a chtěl odejíti do vedlejší místnosti.

„Počkejte laskavě, prosím.“ řekl Groux, „koupím ten obraz.“ Vytáhl tobolku, položil třicet tisícovek na stůl a řekl užaslému obchodníkovi: „Promiňte, nemám s sebou tolik. Přijmete na ostatek směnku na 3 měsíce?“

Dá se mysliti, jak rychle obchodník souhlasil. De Groux tedy podepsal papír, který mu měl otráviti deset let jeho života, vzal miniaturu a valil se domů potěšen jako nikdy jindy.

Na ulici náhle zpozoroval, že má hlad. Ale marné obracel kapsy, nebyl v nich ani sous!

Hodinu bloudil, kolísaje mezi miniaturou a požadavkem svého žaludku, a dostavilo se, co se musilo dostaviti: podlehl „Alespoň jsem se hodinu těšil z té nádherné věci,“ uklidňoval se sám, potom vstoupil do vetešníkova krámu a prodal mu ten poklad za — padesát franků.

Za nic na světě by se byl nevrátil k muži, u něhož obraz koupil. Šel do nejbližší hospůdky, jedl a pil a při čtvrté sklenici začal cizím spolustolovníkům přednášeti, jak hrozné jsou život a zvířecí potřeby, které mohou přinutili člověka, aby se za několik hodin vzdal nádherné ženy, protože musí ukojiti svůj hlad...


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1930, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. března 2021


Diskuze k článku „Rok 1930: Skutečná hodnota peněz a lásky podle pravého pařížského bohéma“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.