Rok 1930: Co víme o dárcovství krve a krevní transfuzi

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1930, autor Iš.
Těžko si dnes představit jakoukoliv složitější operaci bez možnosti transfuze krve. Pokud vás zajímá, jak to s krevními transfuzemi a dárcovstvím krve bylo v minulosti, tak vám tehdejší stav přiblíží historický článek z roku 1930.
Následující text pochází z roku 1930

O krevní transfusi.

Jedním z velmi populárních zákroků léčebných je transfuse krevní, to jest převedení krve jednoho individua do cév individua druhého.

Zákrok tento je na místě všude tam, kde organismus utrpěl značnou ztrátu krve po úrazech a poraněních a kde hrozí proto rychlá smrt z nedostatečnosti krevního oběhu. V tomto případě je možno včasným převedením určitého množství krve vyplniti cévy a srdce, zjednat tak lepší podmínky pro jich práci a nahraditi také ztrátu červených krvinek, které obstarávají přenášení kyslíku z plic do tkání a kysličníku uhličitého v opačném směru. Také při některých chorobách spojených s ubýváním počtu červených krvinek, na příklad při zhoubené nedokrevnosti, je transfuse krevní opatření velmi účelné ve chvílích nejvážnějších.

Důležité však je, že nelze převáděti krev mezi dvěma lidmi náhodně zvolenými. Krev některých individuí má totiž tu vlastnost, že sráží a slepuje (aglutinuje) cizí krvinky do skupinek, a tato změna přivodí s sebou těžká nebezpečí pro život. Moos a český badatel Jánský vzhledem k této vlastnosti rozlišili čtyři různé skupiny, v něž je lidstvo rozděleno:

Do první skupiny náleží lidé, jichž krvinky jsou aglutinovány krví všech ostatních skupin. Krvinky druhé skupiny jsou aglutinovány krví skupiny třetí a čtvrté. Třetí skupina sdružuje individua, jichž krvinky jsou slepovány krví skupiny II. a IV. Krvinky skupiny čtvrté nejsou aglutinovány žádnou krví vůbec, krev těchto lidi, tak zvaných universálních dárců se může vstřikovat bez jakéhokoliv omezení všem lidem bez rozdílu.

Poznatky tyto měly širokou odezvu. Velké nemocnice mají dnes obvykle v patrnosti několik lidí, pohotových poskytnouti v případě potřeby svoji krev nemocným. Jsou dárci z povolání, zvláště v ústavech amerických, kteří jsou za tento výkon placeni. Je samozřejmo, že dárce musí býti prost jakékoliv choroby, která by transfusí krve mohla být přenesena.

Podotkněme ještě, že podle dnešních názorů je příslušnost k určité skupině dědičná podle zákona Mendelova a že nechybí snahy použiti důkazu skupiny krevní k prokázáni otcovství v soudních případech, kdy otcovství je předmětem sporu.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1930, autor Iš.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. června 2021


Diskuze k článku „Rok 1930: Co víme o dárcovství krve a krevní transfuzi“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.