Rok 1929: Kdo konečně zastaví všeobecné týrání koní, tahajících přetížené povozy?

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Národní listy - 1929, autor J. Š.
Dnes se nám zdá koňský povoz jako symbol romantiky a dávných klidných časů. Článek z roku 1929 vám ale ukáže, že tehdy byl život většiny tažných koní úplně jiný. Zajímá vás, v čem jsme tehdy byli zaostalejší než zbytek světa, kdo se na našich cestách ke koním choval nejhůře a co mohlo týrání koní zastavit?
Následující text pochází z roku 1929

Cvičebními kursy pro kočí bude znemožněno nelidské týrání koni!

Jednejme po vzoru ciziny. Zase nastávají trapné scény na ulicích, jež mají silnější stoupání a na rozmoklých blátivých půdách, kde se kola vozů hodně naložených zařezávají do země. Čeledínové křičí a hulákají, koně se vzpínají při zabírání těžkého nákladu, soucitní lidé prchají nebo zakročují...

Nesčetněkráte bylo žádáno, aby kočové se svěřenými zvířaty jednali rozumně a po lidsku, by nebylo příliš nakládáno na vozy. zejména s pískem, cihlami, uhlím, železem a p., ale marné. Pokud nerozmohou se nákladní auta tak, aby nemusilo býti k tahu používáno koní, nebude lépe.

Jsou závody, které mají silné tahouny a hledí k tomu, by kočové s nimi jednali náležité; zejména koně našich pivovarů, firem uhelných a špeditérů vypadají dobře a táhnou zvolna sice, ale vytrvale a důrazně, že je radost na ně pohledět.

Jenže v Praze a v předměstích jest veliký počet povozníků, kteří mají koně slabšího rázu a zaměstnávají namnoze čeledíny méně zkušené, někdy i nahodilé, kteří právě chováním svým zavdávají podnět ke stížnostem.

Tomu dalo by se snad odpomoci zavedením povinných kursů pro kočí a čeledíny. Vždyť v každém oboru dnes vyžaduje se jistá znalost. A tak i k zacházení s koňstvem a s povozy třeba jest zkušeností a to nemalé, protože kůň má zvláštní vlastnosti, jež se dají jen delším zkoumáním zjistili.

Proto v jiných zemích zavedeny jsou přednášky a kursy pro čeledíny a závozníky, v nichž se nastávající kočové poučují o výživě koní a jich správném opatrování v konírnách a při jízdě.

V Německu jsou kursy několikanedělní, ba někdy až tříměsíční a to i pro ty, kteří od mládí s koňmi zacházeli. V každém skoro okrese jest spolek majitelů koní nebo jednota pro chov koní, jez kursy pořádají a financují, lásku ke koním budí, prodej a koupi obstarávají a pod. Absolventům kursů dává se přednost při najímání čeledínů a povozníků, od nichž pak se žádá, aby druhy své ve stejném povolání poučovali a cvičili.

U nás jest Klub pro chov koní v Praze, v Karl. Varech, Ústí n. L., Liberci, Brně atd., ale členům klubu běží hlavně o koně dostihové a nikoli o koně domácí, k tahu používané. Uvážíme-li, že jest v Čsl. republice koní několik set tisíc a že jsou bohatší rolnické obce, zvláště na Moravě, ve kterých se nalézá 200 koní i více, takže přibližná cena těchto koní v jediné osadě činí několik milionů Kč, usoudíme, jak důležito jest, aby věnována byla této věci náležitá péče.

Co jest platno navěšovati na koně krásné postroje, mosazné třpytné přasky, misky a kroužky, mazati řemení tukem, zaplétati koňům hřívu a ocasy, chystali pro ně pěkné postraňky a zdobná udidla, když jinak zevnějšek koně svědčí o tom, že člověk neumí s ním zacházeti, neboť ho pronásleduje, bije a týrá?

Námitka, že kůň znenáhla vymizí, jest snad oprávněna; ale pokud koní ve městech i na venkově k vození nákladů, k orání a jiným pracem hospodářským se používá, jest nezbytno, aby ti, jimž koně jsou svěřeni, těmto ušlechtilým zvířatům rozuměli a s nimi dobře zacházeli.

A poučení náležitě poskytnouti mohou jen správně vedené kursy, jež by měly býti i pro venkovské i pro městské kočí a čeledíny závazné a povinné. Jak by měly býti uspořádány, o tom mělo by se vysloviti ministerstvo zemědělství.

Kursy takové, v jiných zemích již zavedené, mohou nám sloužiti za příklad a vzor, který si podle svých zvláštních potřeb můžeme upraviti a našim poměrům přizpůsobiti. Užitek z toho, o tom není pochyby, bude mnohonásobný.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1929, autor J. Š.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. května 2023


Diskuze k článku „Rok 1929: Kdo konečně zastaví všeobecné týrání koní, tahajících přetížené povozy?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.