Rok 1929: Babička brutálně zavraždila svou vnučku jen proto, že dítě nebylo pokřtěno

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Lidové noviny - 1929, autor ž.
Myslíte, že náboženská nenávist je české povaze cizí? Historický článek z roku 1929 vás seznámí s tragickým případem, kdy chybějící křest vzbudil u jedné ženy takovou nenávist, až kvůli tomu brutálním způsobem zavraždila vlastní malou bezbrannou vnučku.
Následující text pochází z roku 1929

Babička zavraždila vnouče.

(Porota v Českých Budějovicích.) ž - České Budějovice 9. prosince.

55letá domkářka Marie Jandová je z jižních Čech. V obci Olešnici jest její domov. Malý sešlý domek, to jest vlastnictví domkářky, která s dcerou Kateřinou tu živoří. Dcera Kateřina chodí ven za výdělkem a místo peněz nosí domů nemanželské dětí. Jsou již tři a také o ně se má starat domkářka Jandová.

Do měsíce května minulého roku měla tu dcera Kateřina u své matky dvě děcka. Netrvalo to dlouho a přivezla si domů třetí dítě, dceru Vlastu. Dítěti bylo něco přes rok, když přišlo s matkou k své babičce, domkářce Jandové. Dítě nebylo křtěno a proto také ztratilo lásku své babičky.

Jest pravda, matka je měla ráda, zato však domkářka, stará Jandová, nemohla je pojmenovati jiným milejším slovem než nadávkou. V rodině vznikaly hádky, Jandová zazlívala své dceři Kateřině její lásku k malé Vlastě. Nepřátelství a zloba zrály a nabádaly k zločinu.

»Má vnučka Vlasta není pokřtěna,« říkala si stará Jandová, a nenávist rozkazovala, aby ji kopala a bila.

10. září letošního roku uzrálo nepřátelství a nenávist Jandové proti děcku tak, že zrodily vražda. Toho dne nařídila Jandová malé Vlastě, aby hlídala ve světnici děti. Stará výměnkářka pracovala zatím se synem Janem na půdě. Když se pak před polednem vrátila s půdy do světnice, nalezla Vlastu spící na lůžku.

Ve zlosti strčila tak brutálně do děcka, až je srazila dolů na cihlovou podlahu. Když malá Vlasta plačíc se zdvihla se země, rozzlobená žena srazila ji znovu dolů a posléze stiskla ji ústa a mrštila jí znovu prudce o hrbolatou cihlovou podlahu. Děcko smrtelně zraněno zůstalo na zemi v bezvědomí a zemřelo.

Když domkářka Jandová se poněkud uklidnila a uvědomila si svůj hrozný čin, počala se rychle dovolávat lékařské pomoci. Běžela k sousedovi Janu Kříhovi, jemuž neřekla nic o zločinu. Rovněž zatajila všechno lékaři dru H. Tučkovi, který však nabyl přesvědčení, že jde o náhlou smrt a ohlásil to četnictvu.

Rozuzlení vražedného činu přinesla bezpečně pitva. Dítě bylo smrtelně zraněno, neboť mělo záhlavní kost úplně roztříštěnu až ke krčním obratlům. Smrt nastala výronem krve do lebeční dutiny. Podle různých velkých krevních podlitin, jimiž tělíčko ubohého děcka bylo přímo poseto, lékaři prohlásili, že dítě trpělo již delší dobu zlým nakládáním.

Jandová byla zatčena ihned pro podezření z této vraždy Nechtěla se ani na četnické stanici vyznat. Teprve, když jí vrchní četnický strážmistr Jan Hrdina řádně domluvil, přiznala se, že vnučku Vlastu neměla ráda, že se jí chtěla zbaviti a proto že s ní tak jednala. Dítě prý nebylo ani pokřtěno! Proto mu také stále nadávala.

Ačkoli se na četnické stanici Marie Jandová úplně přiznala, popřela u vyšetřujícího soudce vražedný úmysl a udala, že smrt dítěte povstala nešťastnou náhodou. Toto tvrzení obžalované odporuje dobrému zdání lékařů, soudních znalců, kteří prohlásili, že byl nutný velmi prudký úder, aby lebeční kost byla proražena tak, jako jest to v daném případě u zavražděného děcka. Jest spíše podezření, že děcko bylo uhozeno do hlavičky tupým předmětem (nejspíše kladivem). To ovšem Jandová popřela, takže zločin zůstává zabalen rouškou tajemství, o němž ví toliko Jandová.

Za dnešního líčení byl slyšen jako hlavní svědek vrchní strážmistr Hrdina z Trhových Svinů a syn obžalované, 17letý Jan Janda, který prohlásil, že před časem byla jeho matka u lékaře v českých Budějovicích, který prý řekl dětem Jandové, že jejich matka není plně duševně zdravá.

Obhájce dr. Zikmund podal pak návrh, aby Jandová byla duševně zkoumána psychiatry v Praze a aby byli slyšeni další svědci pro jisté svědecké rozpory. Jsou to lékaři dr. Kunnert, dr. Tuček a dr. Kreger a dále dcera obžalované Kateřina Jandová a svědkyně Hackerové. Senát v. s. r. Messnera návrhům obhájce vyhověl a odročil líčení na tuto středu.

Poněvadž se však také vyskytla překážka zabraňující přítomnosti jednoho z porotců, bylo líčení odročeno na příští jarní porot ní údobí.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1929, autor ž.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. listopadu 2023


Diskuze k článku „Rok 1929: Babička brutálně zavraždila svou vnučku jen proto, že dítě nebylo pokřtěno“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.