Rok 1927: Kina platí stále víc daní a poplatků, další zdanění už nezvládnou!

rubrika: historické články / fotografie, film, rozhlas a televize, původně vyšlo: Lidové noviny - 1927, autor Ur.
Myslíte si, že provozovat kino byla dříve jednoduchá cesta k bohatství? Článek z roku 1927 vám ukáže, že je bylo právě naopak. Kina tehdy platila takové množství daní a poplatků, že to jen stěží zvládala. Přitom se ale z důvodu hospodářské krize plánovalo naopak daňové zatížení kin opět zvýšit.
Následující text pochází z roku 1927

Přetížení kin dávkami a daněmi.

Názor, že kino je zlatým dolem, převládá dosud v neinformované veřejnosti.

Ve skutečnosti trpí značná část velkých biografů krisí, která je zvlášť patrna v letní sezoně. Přes to se každé chvíle vynoří návrh z té či oné strany, aby byla na kina uvalena nějaká nová daň nebo dávka, aniž by se kdo ptal, kolik jich vlastníci kin mají už na svých bedrech. Biografy platí dnes státu, zemi, okresu a obci tyto daně a dávky:


1. Daň z obratu, z nájmu filmu.

2. dávku ze zábav a ze vstupenek.

3. daň z obratu ze vstupenek.

4. poplatek za hasičské hlídky.

5. poplatek za policejní hlídky.

6. dávku z návěští (z plakátů a diapositivů).

7. dávku za povolení pohyblivé reklamy.

8. poplatky chudinské.

9. dávku z elektrické energie.

10. dávku ze služného personálu.

11. pojištění nemocenské.

12. pojištění úrazové.

13. pojištění pensijní.

14. dávku za obnovení licence.

15. příspěvek na péči o válečné poškozence.

16. daň výdělkovou.

17. daň z příjmu.

18. přirážky zdravotní.

19. přirážky obecní.

20. přirážky okresní.

21. přirážky zemské.

22. přirážky školské.

23. daň činžovní.

24. dávku z nájemného.

25. vodné všeobecné.

26. vodné zvláštní.

27. stočné.

28. poplatek za odvážení smetí.

29. kominickou mzdu.

30. autorské poplatky z hudebních skladeb.

31. kolky a poplatky za různá právní jednání.


Biografy se řadí tedy mezi podniky nejvíc zatížené poplatky.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1927, autor Ur.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. května 2023


Diskuze k článku „Rok 1927: Kina platí stále víc daní a poplatků, další zdanění už nezvládnou!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.