Rok 1926: Čeština jako součást výuky prestižní americké univerzity

původně vyšlo: Lidové noviny - 1926, autor —Š—
Víte o tom, že jedna z nejprestižnějších amerických soukromých vysokých škol vyučuje i češtinu? Článek z roku 1926 vás seznámí s tím, jak se čeština na Columbia University dostala a jaké významné osobnosti se o to zasloužily.


Čeština na columbijské universitě v Novém Yorku.

Podle zprávy profesora Clarence A. Manninga, ředitele oddělení pro slovanské jazyky na columbijské universitě v Novém Yorku, zaslané skladateli dru Leoši Janáčkovi, bude na této universitě vedle dosavadních ústavů pro studium jazyka francouzského, italského, španělského a rumunského zřízen ústav československých studií, jehož cílem jest vyhověli vzrustajícímu zájmu o Československo a vytvořili středisko pro všecky, kdo se zajímají o rozvoj amerických kulturních styků s československou republikou.

Ústav kromě jiné své činnosti bude vydávali knihy a články o Československu, bude míli knihovnu a bude podporovali vynikající zástupce československé kultury při styku s příslušnými americkými činiteli, zvláště ve světě universitním.

Ústav bude pořádali výpravy studentů z Československa, zřídí informační kancelář pro zprávy o Československu a pro odpovědi na dotazy z Československa o Spojených Státech, uspořádá sbírku dokladů ilustrujících život, zvyky, umění a architekturu Československa, bude povzbuzovali studium československého jazyka a kultury na školách a kolejích Spojených Států, bude pořádati výstavy starého i moderního umění československého a konati schůze na počest vynikajících Čechoslováků i poskytovali příležitosti k osobnímu s nimi seznámení.

Zřízení ústavu se děje za souhlasu presidenta columbijské university Nicholase Murraye Butlera a československého ministra ve Washingtoně. President Butler v přípise zaslaném profesoru Manningovi uznává, že nové postavení československého národa a veliký zájem a důležitost, která se přikládá jeho politickému, hospodářskému a kulturnímu vývoji, jsou samy již silným důvodem ke zřízení československého ústavu.

President Butler pokládá si za čest, že president Masaryk náleží k jeho osobním přátelům.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1926, autor —Š—datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. ledna 2021


Diskuze k článku „Rok 1926: Čeština jako součást výuky prestižní americké univerzity“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.