Rok 1926: Čeština jako součást výuky prestižní americké univerzity

původně vyšlo: Lidové noviny - 1926, autor —Š—
Víte o tom, že jedna z nejprestižnějších amerických soukromých vysokých škol vyučuje i češtinu? Článek z roku 1926 vás seznámí s tím, jak se čeština na Columbia University dostala a jaké významné osobnosti se o to zasloužily.


Čeština na columbijské universitě v Novém Yorku.

Podle zprávy profesora Clarence A. Manninga, ředitele oddělení pro slovanské jazyky na columbijské universitě v Novém Yorku, zaslané skladateli dru Leoši Janáčkovi, bude na této universitě vedle dosavadních ústavů pro studium jazyka francouzského, italského, španělského a rumunského zřízen ústav československých studií, jehož cílem jest vyhověli vzrustajícímu zájmu o Československo a vytvořili středisko pro všecky, kdo se zajímají o rozvoj amerických kulturních styků s československou republikou.

Ústav kromě jiné své činnosti bude vydávali knihy a články o Československu, bude míli knihovnu a bude podporovali vynikající zástupce československé kultury při styku s příslušnými americkými činiteli, zvláště ve světě universitním.

Ústav bude pořádali výpravy studentů z Československa, zřídí informační kancelář pro zprávy o Československu a pro odpovědi na dotazy z Československa o Spojených Státech, uspořádá sbírku dokladů ilustrujících život, zvyky, umění a architekturu Československa, bude povzbuzovali studium československého jazyka a kultury na školách a kolejích Spojených Států, bude pořádati výstavy starého i moderního umění československého a konati schůze na počest vynikajících Čechoslováků i poskytovali příležitosti k osobnímu s nimi seznámení.

Zřízení ústavu se děje za souhlasu presidenta columbijské university Nicholase Murraye Butlera a československého ministra ve Washingtoně. President Butler v přípise zaslaném profesoru Manningovi uznává, že nové postavení československého národa a veliký zájem a důležitost, která se přikládá jeho politickému, hospodářskému a kulturnímu vývoji, jsou samy již silným důvodem ke zřízení československého ústavu.

President Butler pokládá si za čest, že president Masaryk náleží k jeho osobním přátelům.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1926, autor —Š—


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. ledna 2021


Diskuze k článku „Rok 1926: Čeština jako součást výuky prestižní americké univerzity“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.