Rok 1925: Manželství a rodinný rozpočet: kdo by měl rozhodovat o penězích?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1925, autor ar.
Kdo by se měl starat o rodinný rozpočet? Měl by všechny finanční záležitosti řešit manžel, a nebo by se o peníze měla naopak starat jen manželka? A jak to řešit, pokud peníze vydělává jen manžel a žena se stará o domácnost a děti? Na tyto dodnes aktuální otázky hledá odpověď článek z roku 1925.
Následující text pochází z roku 1925

Starý problém.

„Jest urážkou pro muže, když se žena za něho vdá s úmyslem, aby byla od něho vydržována.“

„Dokud část manželových příjmů nepatří manželce podle práva, dotud ženy budou bojovati za nezávislost“

„Hoši i děvčata vyrůstají s myšlenkou, že manželka musí vždy býti na někom závislá.“

„Jest strašné, nemohou-li se muži a ženy vzíti, poněvadž na žádné straně není dostatek prostředků k vydržování obou.“

Tyto věty byly proneseny na schůzi anglických učitelek v Birminghamu, kde bylo protestováno proti propouštění vdaných učitelek. Je z nich patrno, že anglické dámy jsou velmi spravedlivé ve svých názorech na emancipaci žen.

Není sporu, že žena, která se vdává jen z toho důvodu, aby byla svým manželem vydržována, nejen že jej uráží, neboť se špatně klasifikuje, nýbrž na druhé straně patří k nejsilnějším, antagonistickým prvkům skutečné ženské emancipace, jejímž posledním stupněm jest emancipace materielní.

Generalisace jsou nám zde bohužel málo platny. Ale, je-li manželství smluvou a stojí-li kdo o formalitu, dají se i tyto obtíže s pocitem závislosti odstraniti. Znám rodiny, kde i bez kontraktů jednoduché pravidlo odstraňuje u ženy pocit závislosti. Z celkového mužova příjmu hradí se společná vydání: byt, strava, vydání na děti. Co zbude, rozdělí se na osobní potřeby mezi oba manžely v umluveném poměru.

Žena, která jest hospodyní, vychovatelkou dětí a společnicí mužovou, má přirozené právo na podíl mužových příjmů v té formě, aby cítila, že jest „nezávislou“. V mnohých případech se však jedná o ideologii nebo sport.

Život jde a půjde svoji cestou přes všechny resoluce a meetingy. Kolik jest mužů, kteří poctivě až na pár šestáků odevzdají v sobotu nebo na prvního své ženě svůj plat? Kolik jest mužů, ze kterých žena zase vše vytáhne?

A vezměme to s druhého konce: kolik žen nedostane na své potřeby od muže vůbec nic, a kolik jest i těch, na jejichž bedrách spočívá vydržování celé domácnosti, včetně muže, a v žádném případě ani jednomu ani druhému nenapadne, aby se zabýval pocitem závislosti...


Pokud chcete mít doma v penězích jasno a něco si naspořit, můžete k tomu využít originální dřevěnou pokladničku z ateliéru Hapík. S ní se vám peníze z rodinného rozpočtu nikam nezatoulají.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1925, autor ar.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. září 2022


Diskuze k článku „Rok 1925: Manželství a rodinný rozpočet: kdo by měl rozhodovat o penězích?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.