Rok 1924: Profesor I. P. Pavlov a jeho odvážné protesty proti SSSR

původně vyšlo: Národní listy - 1924, autor Russ.
Profesor Ivan Petrovič Pavlov byl díky svému výzkumu podmíněných reflexů často dáván jako vzor vysoké úrovně vědy v Sovětském svazu. Přitom ale sám profesor Pavlov měl k bolševikům a sovětskému stylu řízení státu řadu vážných připomínek. Více v článku z roku 1924.


Pozoruhodné vystoupení profesora Pavlova.

Dopisovatel rižského časopisu „Segodna“ sděluje z Moskvy:

„Známý ruský učenec prof. Pavlov je už dlouho trnem v sovětském oku, Pavlov se ovšem nezabývá politikou. Posledních 25 let pracuje o dokončení své pozoruhodné theorie o podmíněných reflexech. Ale dovoluje si míti v některých otázkách vlastní názory, které vybočují z mezí, předepsaných výborem komunistické strany.

Tak na př., vrátiv se ze své zahraniční cesty, odvážil se prohlásiti, že v západní Evropě není viděti známek blížící se sociální revoluce. Pro toto mínění Trockij ještě nedávno kritisoval v sovětském tisku „buržoasní“ názory znamenitého učence.

Nyní povstal nový spor. Vážený učenec konal v Petrohradě veřejnou přednášku. Sovětský novinář Mindlin referoval o ní takto:

„Dokud akademik I. P. Pavlov sděloval výsledky svých geniálních výzkumů o zvířatech, stál na objektivní půdě, ale když v druhé části přesel k závěrům o lidském životě, uplatnil již řadu čistě osobních, tendenčně zabarvených, a při tom často si odporujících názorů.“

— V čem záležely tyto „tendenční“ názory?

Akademik Pavlov prohlásil: „Výchova musí míti meze, nikoliv úplnou svobodu, jak toho žádá lžiliberalism, jinak se nevyvinou brzdy v dětském mozku, a slabí podněcovači, vyvolávají ostrou reakci — dostavuje se hysterie, neurosa, atd. Neurosa se poslední dobou silně rozšířila.

Příčinou toho nebyla imperialistická jatka ve světové válce, ani občanská válka, nýbrž boj proti „instinktu vlastnictví“ a „instinktu náboženskému“. Prof. Pavlov dovolil si učiniti dokonce závěr o celých národech, poukázav, že ruský národ nemá reálných brzd a je náchylný k fantastickým závěrům a vnuknutím.

Mezi posluchačstvem byli patrně čekystické živly a členové svazu komunistické mládeže. Sovětský dopisovatel píše, že bylo slyšeti protest.

Prof. Pavlov na to zvolal: „Věda má svá práva. Mluvím jménem pravdy.“ Neodpověděv na četné poznámky a repliky, opustil pak přednáškovou síň.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1924, autor Russ.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1924: Profesor I. P. Pavlov a jeho odvážné protesty proti SSSR“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.