Rok 1924: Profesor I. P. Pavlov a jeho odvážné protesty proti SSSR

rubrika: historické články / věda a výzkum, původně vyšlo: Národní listy - 1924, autor Russ.
Profesor Ivan Petrovič Pavlov byl díky svému výzkumu podmíněných reflexů často dáván jako vzor vysoké úrovně vědy v Sovětském svazu. Přitom ale sám profesor Pavlov měl k bolševikům a sovětskému stylu řízení státu řadu vážných připomínek. Více v článku z roku 1924.
Následující text pochází z roku 1924

Pozoruhodné vystoupení profesora Pavlova.

Dopisovatel rižského časopisu „Segodna“ sděluje z Moskvy:

„Známý ruský učenec prof. Pavlov je už dlouho trnem v sovětském oku, Pavlov se ovšem nezabývá politikou. Posledních 25 let pracuje o dokončení své pozoruhodné theorie o podmíněných reflexech. Ale dovoluje si míti v některých otázkách vlastní názory, které vybočují z mezí, předepsaných výborem komunistické strany.

Tak na př., vrátiv se ze své zahraniční cesty, odvážil se prohlásiti, že v západní Evropě není viděti známek blížící se sociální revoluce. Pro toto mínění Trockij ještě nedávno kritisoval v sovětském tisku „buržoasní“ názory znamenitého učence.

Nyní povstal nový spor. Vážený učenec konal v Petrohradě veřejnou přednášku. Sovětský novinář Mindlin referoval o ní takto:

„Dokud akademik I. P. Pavlov sděloval výsledky svých geniálních výzkumů o zvířatech, stál na objektivní půdě, ale když v druhé části přesel k závěrům o lidském životě, uplatnil již řadu čistě osobních, tendenčně zabarvených, a při tom často si odporujících názorů.“

— V čem záležely tyto „tendenční“ názory?

Akademik Pavlov prohlásil: „Výchova musí míti meze, nikoliv úplnou svobodu, jak toho žádá lžiliberalism, jinak se nevyvinou brzdy v dětském mozku, a slabí podněcovači, vyvolávají ostrou reakci — dostavuje se hysterie, neurosa, atd. Neurosa se poslední dobou silně rozšířila.

Příčinou toho nebyla imperialistická jatka ve světové válce, ani občanská válka, nýbrž boj proti „instinktu vlastnictví“ a „instinktu náboženskému“. Prof. Pavlov dovolil si učiniti dokonce závěr o celých národech, poukázav, že ruský národ nemá reálných brzd a je náchylný k fantastickým závěrům a vnuknutím.

Mezi posluchačstvem byli patrně čekystické živly a členové svazu komunistické mládeže. Sovětský dopisovatel píše, že bylo slyšeti protest.

Prof. Pavlov na to zvolal: „Věda má svá práva. Mluvím jménem pravdy.“ Neodpověděv na četné poznámky a repliky, opustil pak přednáškovou síň.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1924, autor Russ.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1924: Profesor I. P. Pavlov a jeho odvážné protesty proti SSSR“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.