Rok 1924: Ostuda! Hejtman zakázal legionářům přivítat prezidenta Masaryka

původně vyšlo: Hlas lidu - 1924, autor neuveden.
Naši legionáři pro vznik Československa udělali mnoho, řada z nich při tom položila i život. Jak vám ale ukáže historický článek z roku 1924, tak ne vždy se jim za to ze strany úřadů dostalo náležitého uznání. Níže popsaná událost se stala při návštěvě prezidenta T. G. Masaryka v Luhačovicích.


Legionáři nesměli vítati p. presidenta.

Pan president republiky T. G. Masaryk na svém zájezdu na Moravu navštívil i lázně Luhačovice. Uvítání jeho bylo nad míru srdečné a dojemné. Lid s velkým pohnutím a slzami v očích vítal svého osvoboditele, svéto »tatíčka«. Bohužel stal se případ, který musí každý slušný člověk odsouditi.

Okresní hejtman v Uherském Brodě stanovil pořad uvítání p. presidenta. Při stanoveném pořadu byli vyjmuti legionáři, děti našeho milovaného tatíčka, bojovníci a pomocníci jeho při dobývání svobody národu, ze slavnostního uvítání.

Není to prvý případ, kde legionáři úmyslně byli odstrčeni naší byrokracií. Byrokracie musí míti asi pokyn »shora« od někoho, by legionáři naši byli podobným způsobem bagatelisováni.

Naši hoši přes toto nepovšimnutí se strany p. hejtmana se sešli ve stejnokrojích v počtu přes 60 osob. Jejich vůdce kapitán — učitel z Luhačovic při příjezdu p. presidenta ohlásil se přítomnému generálu a pak za odbočku zdejších legionářů přivítal p. presidenta se sdělením, že legionáři převzali osobní stráž u domu Smetanova, ve kterém byl p. president ubytován.

Pan hejtman se rozčilil nad činem legionářů, že se opovážili přivítati p. presidenta a pohrozil snad dotyčnému jich představiteli učiteli X. Na čin p. okresního hejtmana byli upozorněni ihned vládní činitelé, kteří zajisté nedopustí potrestání onoho učitele a tím méně, by bylo s ním zavedeno slíbené disciplinární vyšetřování a dokonce snad odstraněn ze svého služebního místa.

Zvůle byrokratů nesmí sahati tak daleko. Tentýž okresní hejtmtan sezval na druhý den k diner p. presidenta ne nejlepší a nejzasloužilejší české lidi z Luhačovic, nýbrž renegáty a staré Rakušáky, před kterými lidé čeští za války utíkali. Mezi jinými byli pozvání: známý Rakušák Jellinek, židé z Brodu a majitel velkostatku na Slavičíně Wichterle. A při diner u stolu p. presidenta se němcovalo o sto šest.

Jest to ohromná ostuda českých Luhačovic a celého kraje. Pan president se nestydí za svůj lid. Jemu bylo by příjemnější seděti se Slovákem v košili a haleně, než s nafoukanými renegáty. Vždyť při odjezdu z Luhačovic byl p. president tak dojat, že nebyl mocen slova a slzy mu kapaly s očí, kolem stojícím pak vřele tiskl ruce.

Kdo nemá rád náš dobrý český lid, je byrokracie. Proto na byrokraty dejte pozor, toť ohnisko veškeré reakce a hniloby. Více demokracie jest zapotřebí v našich úřadech. Snad se to podaří časem ji tam zavésti.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1924, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. září 2021


Diskuze k článku „Rok 1924: Ostuda! Hejtman zakázal legionářům přivítat prezidenta Masaryka“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.