Rok 1924: Jak funguje a léčí babské zaříkávání?

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor Fr. Procházka.
Věříte na alternativní metody léčení? Historický článek z roku 1924 vám prozradí víc o zaříkávání, kterým tehdy „babky - zaříkávačky“ léčily lidé i dobytek. Měli byste odvahu jejich služby využívat i v dnešní době?
Následující text pochází z roku 1924

Jak se zaříkají nemoci.

Kdo myslí, že pověra zaříkání nemocí je překonané stanovisko, je na omylu. Zažehnávky pomáhají lidem i dobytku v nemocech všeho druhu, zejména tam, kde lékař pozná, že je potřebí operace, k níž pacient nemůže se odhodlati.

Věda babky zaříkací zahrnuje tyto nemoci: úroky, ústřele, souchotě, újmy, bradavice a ladní kost. Málokterá zaříkávačka umí zažehnávati všecky tyto neduhy; i tu je odborná specialisace. Každá pracuje poněkud jiným způsobem a tajemství svého léčení žárlivě střeží.

Úroky, to je tělesnou nevolnost, pocházející od domnělého uřknutí, léčí úroková voda. Uřknouti může každý člověk, i bez své vůle, postiženým je člověk i dobytče, třeba i tažné na poli v práci. Uřknouti možno zvláště děti, zvířata mladá a lidi choré. Proto cizí člověk, vstupující do chléva, žehná jménem božím a třikrát si uplivne. Pak neuřkne.

Úrokovou vodu dělají takto: Čerstvá voda z pramene, v níž se ještě nic neomočilo, smíchá se s vodou svěcenou a pak se do ní vhodí devět žhavých uhlíků. Bába čítá zpětným pořadem od devíti do jedné: 9 kůrů andělských, 8 blahoslavenství, 7 darů Ducha svatého, 6 stolových kamenů v Káni Galilejské postavených, 5 ran Krista Pána, svou svatou krví, Otče nebeský, dej, aby ty úroky tomuto dobytčeti (této osobě) zašly, 4 evangelisté, 3 patriarchové, 2 tabule Mojžíšovy, 1 je Pán Bůh náš, který přebývá nad námi.

Když uhlíky spadnou ke dnu, je domněnka uřknutí oprávněna, nemocný má úroky. Vodou se omyje, zbytek se vleje do ohně. V těžších případech se léčení opakuje. Bradavice odstraňují slovy: Skrze Ježíše Krista, Panenku Marii a sv. Annu (jména patronky) odejmi, Pane Bože, tyto bradavice od ní, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň! Při tom potírá bradavice hrachem a kolínkem slámy, jež se pak zakopají pod okap. Než shnijí, bradavice zajdou.

Hrachu se užívá proto, že je na něm v klíčku obraz kalicha. Ostatní nemoce zahání nadevše »mocná kostka«. Je to slabý pruh bílé kosti na palec široký, zdélí asi dvou decimetrů, a jsou na něm pěkně vyřezány odznaky umučení Kristova. Touto kostkou potírá zažehnavačka nemocný úd, když ji před tím pokropila svěcenou vodou, a říká na příklad při souchotích: »Souchotě, souchotě, bílé labutě, stůjte při mně jako ta voda v Jordáně, odejděte ode mne ve jménu Páně.«

Nesmí scházeli úroková voda na umytí která se po obřadu vyleje tam, kde chodí hodně lidí, na příklad k prahu, do průjezdu atd. Podobně léčí se újmy, to jest bolesti údů a dutiny břišní, i ladní kost, tvrdý nádor podkožní. Ve všech případech ukládá se pacientu pokání, totiž několik modliteb, jež se modlí i zaříkačka.

Ústřelemi nazývají se bolesti hlavy a ucha. Nemocný nakloní hlavu nad misku s ovsem, babka potírá kostkou se slovy zaříkání hlavu či ucho, jež omývá svěcenou vodou. Voda přetéká do misky s ovsem a tou měrou, jak vlhký oves vstává, přechází do něho i choroba.

Podobně léčí se i dobytek. Má-li v létě dobytek vepřový v znečištěné ráně po kastraci červy, larvy muší, tu oznámí se to pastýři a ten uzdravuje tajným mocným slovem, aniž by onemocnělý kus viděl.

A rána prý se čistí.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor Fr. Procházka.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. září 2022


Diskuze k článku „Rok 1924: Jak funguje a léčí babské zaříkávání?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.