Rok 1923: Zastřelený strážmistr a dvojice ozbrojených zlodějů na útěku

původně vyšlo: Lidové noviny - 1923, autor at.
Boj proti zločinu je nebezpečná práce. Tím nejhorším možným způsobem se o tom při dopadení zlodějů v roce 1923 přesvědčil strážmistr Jelínek z Brodku. Více podrobností o této smutné události naleznete v dobovém článku.


Četnický strážmistr zastřelen lupiči.

V noci na čtvrtek byla vykradena v Předmostí u Přerova trafika p. Kuči.

Mimo kuřivo byl odcizen zimník a jiné věci. Krádež byla oznámena hned četnictvu. Taktéž byla vykradena téže noci trafika v Roketnici.

Tam na nádraží v čekárně spatřil strážmistr Jelínek z Brodku dva muže, kteří měli na zádech batohy. Poněvadž je podezříval, že vyloupili obě trafiky, zatkl je a bedlivě střežil, neboř oba muži se chovali velmi podezřele.

Když přijel vlak, poručil strážmistr oběma mužům, aby šli před ním a vedl je k vlaku. Když oba vystoupili na stupátko vagonu a strážmistr chtěl vstoupili za nimi, tu se náhle obrátil jeden ze zatčených a namířil revolverem na strážmistra.

Dříve než se dalo zabránili, třeskla rána a koule provrtala četníkovi hlavu, takže tento klesl mrtev k zemi. Zatím se již vlak hýbal. Lupiči z něho vyskočili a prchali. Pronásledovalo je několik lidí, ale když lupiči počali páliti z revolverů, všichni se vrátili.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1923, autor at.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. února 2021


Diskuze k článku „Rok 1923: Zastřelený strážmistr a dvojice ozbrojených zlodějů na útěku“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.