Rok 1923: Vymíráme! Každé páté dítě umírá v prvním roce života a navíc klesá počet porodů

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Národní listy - 1923, autor Prof. dr. Václav Rubeška.
Často se mluví o tom, že se v naší zemi rodí málo dětí a náš národ pomalu vymírá. Článek z roku 1923 vám ukáže, že po první světové válce to u nás bylo ještě horší. Čechy tehdy nás kromě malého počtu porodů navíc trápila i extrémně vysoká úmrtnost dětí v prvním roce jejich života. Jak se to dalo řešit?
Následující text pochází z roku 1923

„Československá ochrana matek a dětí.“

Jest zájmem každého národa, aby měl dostatečný, zdravý a silný dorost, čili, aby se mu rodilo dostatek zdravých a silných děti.

Ale to se v posledních desítiletích neděje u žádného kulturního národa, porodů čím dále tím více ubývá a vzrůst obyvatelstva jest stále skrovnější, nejvíce ve Francii, ale i v Anglii, Německu i u nás. Jak tomu u nás ukazuje následující tabulka.

Na 1000 obyvatelů připadá v Čechách porodů:

Roku 1885 ... 37,4
Roku 1890 ... 38,2
Roku 1895 ... 36,3
Roku 1900 ... 34,6
Roku 1905 ... 30,8
Roku 1910 ... 20,3
Roku 1914 ... 24,8
Roku 1917 ... 11,4
Roku 1918 ... 10,9
Roku 1919 ... 17,6
Roku 1920 ... 23,3
Roku 1921 ... 23,6

Příčinou úkazu je na prvním a hlavním místě, že se zamezuje těhotenství, a to ve všech třídách společnosti, v zámožných právě tak jako v chudých, v městech jako na venkově, ženy utíkají od mateřství, ne-li úplně, aspoň omezuji počet dětí na 1—2, nejvýše 3, nejsou-li první 2 dívky.

Druhou příčinou jest, že si dávají ženy, vdané právě tak jako svobodné a vdovy, plody odháněti, třeba při tom častěji ztrácely zdraví i život. Umělých potratů úžasně přibývá.

Rodí-li se nám však málo dětí, jest naší povinností zachovati při životě a zdraví aspoň ty, které dospěly až k porodu a ty, které se již narodily.

Při porodu hynou asi 3% dětí. Úmrtnost pak narozených do 1 roku jest u nás 20%, kdežto ve Švédsku a Norsku jest jen 8—9%.

Většina dětí do 1 roku umírá nesprávnou výživou, tím, že nejsou vůbec neb jen příliš krátkou dobu kojeny a pak nesprávně uměle živeny. Tedy aspoň polovičku děti, umírajících v prvním roce, lze při životě zachovali.

Krásný ten úkol postavil si spolek „Československá ochrana matek a dětí" a splňuje ho tím, že zakládá a vydržuje poradny pro ženy těhotné, útulky pro těhotné svobodné, než mohou býti přijaty do porodnice, útulky pro rodičky, v nichž jsou vedeny porody za potřebné čistoty a opatrnosti a za stálého lékařského dozoru. Tím se zmenšuje jednak počet onemocnění a úmrtí matek v šestinedělí, jednak počet dětí hynoucích za porodu.

Dále zařizuje spolek po celé republice poradny pro děti, kamž donášejí matky své děti a v nichž lékaři kontrolují jejich vzrůst, jejich zdraví a prospíváni, dávají matkám pokyny, jak děti ošetřovati a živiti, chudým pak dávají mléko a potraviny a jiné potřeby.

Pro nemocné děti a kojící matky pak zřizuje spolek nemocnice, pro kojence s kojícími matkami útulky, jako na př. v Krči, a útulky pro děti od 2—6 let, a při těchto ústavech školu pro ošetřovatelky a pěstounky kojenců a malých děti.

K vyplněni těchto úkolů po celé republice potřebuje ovšem spolek mnoho peněz, kterých dosud nemá, i jest třeba, aby všechny vrstvy národa, zvláště pak zámožné, mu podle svých sil a možností poskytly prostředků, aby mohl rozvinouti širokou činnost k rozmnožení zdravého dorostu v zájmu celonárodním a celostátním.

Zakládajícím členem spolku stává se, kdo jednou pro vždy nebo v pěti letech složí celkem 5000 Kč, podporujícím, kdo jednou pro vždy daruje nejméně 100 Kč nebo platí ročně nejméně 5 Kč. Spolek má místní odbory po celé republice.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1923, autor Prof. dr. Václav Rubeška.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. srpna 2022


Diskuze k článku „Rok 1923: Vymíráme! Každé páté dítě umírá v prvním roce života a navíc klesá počet porodů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.