Rok 1923: Německá dezinformační kampaň proti očkování

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Pozor - 1923, autor neuveden.
Lži a dezinformace ohledně negativních účinků očkování jsou starší, než by se mohlo zdát. Článek z roku 1923 vás seznámí s tím, jak se k celorepublikovému povinnému očkování tehdy postavili Němci v našem pohraničí.
Následující text pochází z roku 1923

Němci a závazné očkování.

Překvapila mnohého v těchto dnech zpráva, že proti závaznému očkování šíří se vzpoura v německých krajích našeho státu, zvl. Čech, která jest určitě uměle vyvolávána živly, jimž jde o to, aby úřady státní u lidu činily neoblíbenými, vzbuzovaly proti nim odpor a šířily tak nespokojenost a revolty.

Pokládali jsme aspoň v tomto směru Němce za rozumější, protože odporem proti očkováni poškozují především sebe v krajích, kde se mu vzpírají, nehledě k tomu, že jest odpor takový marný a přivolá trest na ty, kteří se zákonem nařízenému očkování vzpírají, protože stihne je trest, který zákon, jenž jest několik let v našem státě platný, ustanovuje na renitenty, jez očkující lékař je povinen úřadu bez odkladu oznámiti.

Sem tam vyskytne se i u nás některý strašpytel neb omezenec, který se vzpírá, ale mírnou domluvou nebo vysvětlením, zvláště když vidí, Že spolužáci s úsměvem podstupuji tuto ,,operaci“, prohlašujíce ji za bezbolestnou, dá se k očkování nebo přeočkování příměti.

Státní zdravotnická rada obírala se před časem tímto německým odporem a pověřila zástupce německé vědy v tomto sboru úkolem, aby prostonárodním poučením německý lid přesvědčili o zhoubnosti odporu, neboť neočkovaní onemocňují, jakmile nákazu získali a nemoc je často (asi z 50%) smrtna.

Shovívavost našich úřadu k Němcům i v jiných směrech je vinna tímto zlořádem, stát byl by si ušetřil mnoho zbytečných nesnází, kdyby s Němci točil přísně dle zákona. Což zákony pro naše Němce neplatí?


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1923, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1923: Německá dezinformační kampaň proti očkování“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.