Rok 1923: Jak očkování dětí změnilo celý svět

původně vyšlo: Obzor - 1923, autor Gl.
Je očkování správná cesta, jak zajistit dětem zdraví? Nebo je lepší vše ponechat na přírodě a přirozené imunitě? Článek z roku 1923 vám popíše, jak kdysi úplně první očkování dětí začalo. Zajímá vás, co tehdy očkování proti neštovicím způsobilo a jak na to něj někteří lidé reagovali?


Očkování dětí.

Letos vzpomínáme stého úmrtí anglického lékaře R. Jennera, který se stal opravdovým dobrodincem lidstva: on očkoval po prvé proti neštovicím.

Do let devadesátých osmnáctého století zuřily neštovice jako děsná nemoc mezi lidstvem, kosice je tak, že časem vymíraly celé krajiny a země, a co na neštovice nezemřelo, bylo do smrti znetvořeno a zmrzačeno, zůstaly jizvy, hlavně v obličeji a oslepnutí.

A tu R. Jenner odvážil se první očkovat lidí proti neštovicím. Jeho objev byl tak znamenitý, že v několika desítiletích všechny vzdělané země zavedly povinné očkování proti neštovicím a tak se staly brzy neštovice nemoci téměř neznámou.

Teprve za války poznali jsme zase neštovice — byly k nám zavlečeny Rusy a po ústupů Rusů v Haliči, zažili jsme v roce 1915 epidemii v Přerově. Tehdy trpělo neštovicemi hlavně vojsko a neočkovaní.

Přes tyto tak jasné důkazy o užitečností očkování jest dnes nepochopitelno, že se posud zdráhají mnozí rodiče dát děti očkovat.

Je to přece jen v zájmu zdraví a štěstí dítek, když dají je očkovat. Za dnešních nejistých poměrů na východě jest každé chvíle možna nákaza a rozšíření neštovic a jest proto nebezpečno nechávat děti bez očkování a tak je vydávat strašnému nebezpečenství, na př. oslepnutí.

A není to ani moudré, protože zákon donutí každého k vykonání této povinnosti. V Přerově očkuje se celý příští týden.


Původní zdroj historického článku:
Obzor - 1923, autor Gl.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1923: Jak očkování dětí změnilo celý svět“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.