Rok 1921: Pokus vyburcovat vánoční stávku za zvýšení platů komunistům nevyšel

původně vyšlo: Lidové noviny - 1921, autor št.
Jak se chovali českoslovenští komunisté za časů první republiky a jaký skutečný zájem u nás tehdy komunistická strana sledovala? To vám ukáže článek, popisující jejich snahu o podnícení stávky za vyšší platy, který proběhl krátce před Vánocemi v roce 1921.


Nezdařený pokus komunistů o podnícení stávek.

Bratislava 16. prosince.
Vedení komunistické strany na Slovensku, kterému se dosud, jak známo, žádná stávka nezdařila, považuje nynější dobu za příhodnou k podnícení zmatků a snaží se vyvolat v Bratislavě zase stávky.

Tentokráte nejsou tu důvody politické, které by dnes sotva koho pohnuly ke stávce, nýbrž mzdové. Senátor Svraka a slovenský komunistický vůdce Vižvada vydali heslo, aby dělnictvo a obchodní personál žádali zvláštní vánoční přídavky, na které se v kolektivních smlouvách vůbec zapomnělo.

Ale nástroj, který měl býti nejnebezpečnější v době předvánoční, selhal. Obchodní pomocnictvo osvojilo si sice ochotně požadavek jak zvýšení mezd, tak i vánoční remunerace, ale bylo naopak přístupno také vlivům rozvážnějším, a proto se dnes večer na schůzi svolané k proklamování stávky rozhodlo stávku zítra nezahajovat a spokojili se zutím s vánočním přídavkem ve výši poloviny měsíčního platu a o zvýšení platu vyjednávat příští týden.

Zásluhu o toto smírné rozřešení sporu má ovšem i bratislavské policejní ředitelství, které pohnulo obchodníky, stojící na stanovisku zprvu naprosto odmítavém, k povolnosti. Po několikahodinném jednání, které se dnes konalo v přítomnosti přednosty bratislavského referátu ministerstva sociální péče ministerského rady Fritze a živnostenského inspektora, podařilo se dosáhnouti dohody v tom směru, že obchodníci vyplatí mzdu půlměsíční jako vánoční přídavek a zahájí v pondělí jednání o zvýšení mzdy. Další jednání o zvýšení mzdy budou se konat příští týden a z nálady, která panuje, možno očekávat, ze bude dosaženo dohody i v tomto směru kompromisem.

Kromě obchodního pomocnictva žádá v Bratislavě vánoční přídavek i dělnictvo některých továren, zejména závodů Siemens-Schuckert, Matador a Grünbergerovy továrny na kartáče. V prvých dvou závodech nebyla však dnes práce zastavena, kdežto v továrně Orünbergerově vypukla dnes ráno stávka, když majitel továrny projevil sice ochotu dáti dělnictvu — jde o 300 osob — vánoční dar, ale podle vlastní úvahy a ne ve výši nadiktované důvěrníky továrny.

Dělnictvo opustilo pak továrnu a čekalo na výsledek jednání až do večera v Dělnickém domě. Dohody však dnes dosaženo nebylo. Proto zítra práci nenastoupí a bude se dále vyjednávat.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1921, autor št.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. prosince 2022


Diskuze k článku „Rok 1921: Pokus vyburcovat vánoční stávku za zvýšení platů komunistům nevyšel“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.