Rok 1921: Budou komunisté tajnou součástí vládní koalice?

původně vyšlo: Hlas lidu - 1921, autor neuveden.
Jak se v prvních letech Československa chovali komunističtí poslanci a jak v parlamentu hájili zájmy dělníků? Velmi zajímavou ukázku politické strategie tehdejších komunistů vám ukáže článek z roku 1921. Pokud vám takové chování připomíná i současný parlament, tak je to jistě jen náhoda.


Komunisté — vládní stranou?

„Čas” kreslí komunistickou taktiku v parlamentě takto:

„Kdežto na podzim nehlasovali poslanci její pro nic, co přišlo od vlády, ba vstávali i proti názvům předloh a věcem, dělnictvu příznivým, po Vánocích ojediněle hlasovali už pro některá vládní předlohy, pokud přinášely dělnictvu prospěch.

Čili jinými slovy: kdežto před Vánocemi taktika levice byla projevem názoru, že zlepšování stavu dělnictva a jakákoliv práce parlamentní je zhoubna pro cíle strany, po Vánocích přišli už s jakous takous vírou v parlament.

Dnes leví sociální demokraté jsou, zdá se, v nové fási své politiky. Jistě že není bez vlivu nezdar prosincového puče další drobení organisací i diferenciace názorů v lůně strany, jistě ani nezdar komunistických bojů v Německu, soumrak a kompromisnost bolševismu ruského, uzavření míru rižského a marná naděje v jarní válku a v jarní hlad, jistě ani ne návrat Habsburkův do Uher.

Všechno, co v tom je zadostiučiněním pro dosavadní oficielní politiku republiky, nemůže nechati přívržence levice bez vlivu. Až dosud měla jejich politika jedinou osnovu: fantastická očekávání a naděje. Nyní patrně již cítí, že třeba pracovati positivněji.”

K této, jinak správné charakteristice našich komunistů dodáváme jenom jednu charakteristickou podrobnost. Někteří komunističtí poslanci v soukromými rozhovorech vyslovují se dokonce pro utvoření parlamentní vlády a říkají, že by oni (komunisté) nic proti tomu neměli, že by takovou vládu dokonce podporovali, ale to že by jim musilo být vyhraženo, že na venek by dělali rámus a politiku proti vládní!

Nad takovouto nekompromisností si ovšem slušný člověk jen odplivne a mimoděk se ptá, jak dlouho se ještě část svedeného dělnictva dá tahati za nos.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1921, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. září 2021


Diskuze k článku „Rok 1921: Budou komunisté tajnou součástí vládní koalice?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.