Rok 1919: V čem je americké školství lepší než naše a čím bychom se měli v USA inspirovat?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.
Amerika byla pro celý svět v řadě věcí vzorem. Článek z roku 1919 vám ukáže, v čem se tehdy americké školství lišilo od toho našeho a čím mohlo inspirovat rozvoj a modernizaci škol v právě vzniklém Československu. Zajímá vás, jak tehdejší školy v USA naplňovaly vize Komenského a Tolstého?
Následující text pochází z roku 1919

Školství v Americe.

O školství v Americe napsal Karel Velemínský významnou knihu, ve které podává nám názor na tamnější školu a výchovu mládeže. Kniha jest nejen zajímavá, ale i významná ukazujíc nám, jak v Americe jest školství na vysokém stupni rozvoje, jak v mnohém předstihuje naše školství.

Bylo by věru záhodno, aby i u nás školství, jeho účel byl také tak pochopen jako v Americe, aby i u nás se stalo srdcem republiky. V knize (vyšla u Borového v Praze) praví spisovatel:

Američané nemajíce tradic, šli jinými cestami, školství vyvíjelo se jinak, než u nás. Podnět k pokroku jde tam od dola. Touha, míti co nejlepší soustavu školní, stala se Američanovi více než vykonáváním povinnosti sociální, stala se vášní.

Američané v mnohém uskutečnili ideály Komenského a Tolstého.

Americký reformátor paedagogický Parker, pravil: „Veřejné školství je srdcem republiky.” Škola je pro dítě, zdůrazňují Američané a americká škola dýchá duchem volnosti, samočinnosti žákovy. Rukodělné vyučování v amerických školách uskutečnilo zásadu: učiti se prací. Američané uvedli do svých škol volnost, práci, žákovskou samočinnost — život.

Ideál Tolstého: školství vychází z lidu a v jeho rukou zůstává, je v Americe skutečností. Školní zřízení je americké, lidové. Instituce, jako je washingtonská kancelář výchovná, bude zavedena jistě i u nás.

Péče zdravotní předstihuje naše přání, péče o děti velkoměstské, venkovské, nalézá uskutečnění ve volné dopravě dětí. Je přirozené, že při americké svobodě vzniká mnoho škol soukromých, církevních i výdělečných.

Zákony školské v Americe nevynucují pokrok školství, ale působí jen mravním tlakem, stát nezasahuje do práv rodičů, zajišťuje však mládeži právo na ochranu a výhodné vzdělání. Laické rady škol, dávají přirozeně přednost praktickým oborům a teoretické studium a uměleckou výchovu rádi považují za přepych.

Proto povznésti úroveň lidových rad školních, vymýtili z nich slepé vlastenectví místní, protekcionářství, je prvním požadavkem. Správa a vývoj školy ponechává se obci, městu; v mnohých případech kraji. Stát jen málo zasahuje, vždyť i náklad většinou nese obec.

V občanských radách školních není byrokratismu a ústřední úřady jsou jen rádci. Severní Amerika již vytvořila výchovné formy demokratického státu.


Původní zdroj historického článku:
Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. dubna 2023


Diskuze k článku „Rok 1919: V čem je americké školství lepší než naše a čím bychom se měli v USA inspirovat?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.