Rok 1919: Problémy v doručováním balíků na Vánoce

původně vyšlo: Lidové noviny - 1919, autor neuveden.
Letošní vánoční sezónu trápí Českou poštu i ostatní přepravní služby značný nárůst zásilek. Ale problémy s vánoční poštou byly i v dávné minulosti. Článek z roku 1919 vám přiblíží, co trápilo zákazníky pošty v mladém Československu a jak to tehdy bylo s doručováním.


Doprava balíků o vánocích.

Za příčinou letošní vánoční dopravy žádá se obecenstvo, aby se při zasílání balíků poštou v době vánoční co nejvíce omezilo, jelikož omezení přijímání balíků alespoň v nynějším rozsahu také v době vánoční musí zůstati v platností.

Kromě toho se doporučuje, aby s podáváním vánočních balíků bylo započato letos již v prvních dnech měsíce prosince, má-li se počítati s tím, aby je příjemce dostal včas. To platí samozřejmě i o zásilkách s potravinami, také se zvěřinou a pod., ježto takovým balíkům nelze za nynějšího omezení dopravy, nedostatku poštovních vozů a potahů a vzhledem k nepředvídaným poruchám dopravy poskytnouti nějakých zvláštních výhod. Upozorňuje se též na to, že při zasílání zvěřiny nutno si opatřiti k zásilce ověření od okresní politické správy, bez něhož poštovní úřad zásilku přijmouti nesmí.

Poněvadž se dále nemůže s balíky při dopravě nakládati tak pečlivé, jak by se to mohlo požadovati za jiných poměrů, jest nezbytnou podmínkou pro přijetí balíků, aby měly pevný a trvanlivý obal. Poštovní ředitelství radí proto odesílatelům v jich vlastním zájmu, aby použilo se jako náhradního obalu košů, vlnité lepenky nebo plátna a musí býlí hleděno k tomu, aby obal i převaz a uzávěr byly obzvláště trvanlivé.

Balícího papíru a papírových krabic — kartonů — jako obalu bylo by se vůbec vystříhati. Náleží také odesílateli, aby se postaral o vhodný vnitřní obal.

Co se pak uzávěru týče, nechť je upraven, aby nemohlo bez porušení pečeti neb uzavěradel k obsahu, poněvadž jinak bylo by ručení pošty vyloučeno.

Obecenstvo se také upozorňuje na to, aby neudávalo na balíkách přemrštěných cen, ježto poštovní úřady jsou na základě § 4. p. ř. důrazně upozorněny, by takové balíky s přemrštěnou cenou nepřijímaly, po případě, bude-li přemrštěné udání ceny zjištěno až během dopravy, aby zásilku takovou vrátily odesílateli na jeho útraty.

Konečně je k usnadnění a urychlení dopravy též nutno, aby adresa přímo na balíku byla napsána zřetelným písmem.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1919, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1919: Problémy v doručováním balíků na Vánoce“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.