Rok 1917: Oslava statečnosti prvních vojenských pilotů

původně vyšlo: Pozor - 1917, autor Dolf Veselý.
Dnes někteří lidé vnímají piloty a jejich letadla za něco zcela všedního a někdy možná až zbytečného. V roce 1917 ale lidé viděli piloty na jejich báječných létajících strojích úplně jinak. Dobová oslavná báseň vám to jasně ukáže.


Pozdravení letci.

Tak denně vidím tě, jak v modré výši
nad krajinou se zjevíš, letče smělý!
Zrak marně hledá tě, co ucho slyší
motoru tvého oddech rozechvělý
už z dálky mrskat vzduchu čirou říši.

A nyní přicházíš! Buď vřele zdraven!
Tisíce srdci radost přijmi tichou,
ty ptáku obrovský, jenž tíže zbaven
ve výšinách se vznášíš, s lehkou pýchou
kraj přelétáš! Vždy čilý, nikdy znaven

pracuje motor v pevné tvojí hrudi.
Do bojů hluku jeho píseň hříme.
Kam, ptáku bzučící, tě síla pudí?
Za jakým cílem jdeš na cestě přímé?
Tvůj lehký let nám v srdci touhu budí:

Plouť s tebou vzdušnou dálavou a sterou
pohledů změnu v světlé hloubce zřítí!
Železnic síť a cest a řek spleť šerou,
pokojných vsí, jichž domky jasně svítí,
modravých lesů, z nichž se páry derou.

Zříť cizích zákopů tajenou čáru
se vinout krajem, ostře odstíněnou,
ruch živý v nich za poledního žáru,
tisíce těl, jak houfně v útok ženou
za smyslů šílení a v krve varu.

Děl vidět těžkých baterie skryté,
jak v hájích umělých z úvalů střílí.
Zříť vozatajstva proudy v jedno slité,
jak všemi směry k frontě kvapně pílí.
Posily, vidět vás, jak táboříte!

S oblačné výše jak se malé jeví
divadle bojiště! Tisíců křeče,
úsilí, vzdechy, šílenství a řevy,
krev temná zpěněná, z ran která teče,
ztracení mrtví, o nichž nikdo neví ....

Rozrytá země, děly znetvořená,
zákopy, skryty, ostnatými dráty!
Bolesti lidská! Zlobo beze jmena!
Krvavý ohni, v pekle pudů vzňatý!
Nicoto hlučná, s modré výše zřená! —

To vidí letec, vjemů kořist sbírá,
se nese slavně bezoblačnou drahou
do mocných kruhů obzor vzdušný svírá.
A na svých křídlech jako značku blahou
dva černé kříže zrakům rozestírá.

Dál vzduchem letí vážka obrovitá.
Nad námi v slunci trup se stkvělý blýští,
s ploch nosných čtveřicí vrtule kmitá.
A motor slavně hřmí. A nad bojišti
praporec dlouhý vlnivě se zmítá ....


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1917, autor Dolf Veselý.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1917: Oslava statečnosti prvních vojenských pilotů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.