Rok 1914: Vzorný příklad ochrany žen před dotěrnými muži a jejich obtěžováním

původně vyšlo: Osvěta americká - 1914, autor neuveden.
Žhavé léto a lehké oblečení někdy ženám a dívkám přináší pozornost od mužů, která hraničí až se sexuálním obtěžováním. Článek z roku 1914 vám přiblíží přísný rozsudek amerického soudu, který bral ochranu žen před mužským obtěžováním skutečně vážně a nehodlal takové chování tolerovat.


Ochrana žen známkou civilisace.

Ochrana žen, jaké se těmto dostává, jest nejjistějším měřítkem civilisace národa. Americkým ženám dostává se nade vši pochybnost lepší ochrany, nežli ženám kteréhokoli národa.

Nedávno odsouzen byl jistý mladík v New Yorku do vězení na dobu dvou až osmi let, poněvadž chtěl vymoci si známost s jistou cabaretní zpěvačkou, když ubírala se v jednu hodinu v noci po představení do svého domova. Následoval ji několik blocků a pokoušel se zastaviti ji, když vcházela do svého obydlí.

Soudce, před nímž byl případ projednáván, prohlásil: “Shledávám, že jste byl poctivým a pracovitým mužem. Avšak zločin, kterého jste se dopustil, jest velký. Vaše dobrá dřívější pověst nemá na mne při vykonávání spravedlnosti žádného účinku. Nejsou-li ženy v New Yorku bezpečny, pak mohli bychom zcela dobře vzdáti se vlády. Lidé vašeho druhu jsou nejbezpečnější v uzavření. Já se pokusím naučiti vás a jiné respektovati ženské cnosti.”

Dívka, o kterou se jedná, byla “napadena” pouze v technickém či zákonném smyslu. Mladík, jenž byl odsouzen, učinil pouhý pokus získati dívku, jako to činí dotěrní namlouválkové, poněvadž nalézala se v noci sama na ulici a dle jeho náhledu zdála se býti přístupnou.

Přes to však byl mu diktován trest, jaký stanoví zákon za pokus napadení. Úkol, učiniti ulice měst bezpečnými pro ženy bez průvodu, není snadný. Až dosud! pokusilo se o něj jen málo měst amerických.

V evropských městech se předpokládá, že ženy, jež nalézají se na ulicích za noci bez doprovodu, nezasluhují ani nežádají ochrany před galanthomy, a že jedinou povinností policie jest chrániti je, když by toho bylo potřeba, před příkořím, jemuž by snad byly vysazeny.


Původní zdroj historického článku:
Osvěta americká - 1914, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. července 2022


Diskuze k článku „Rok 1914: Vzorný příklad ochrany žen před dotěrnými muži a jejich obtěžováním“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.