Rok 1914: Škola versus církev: může být ve škole pověšen obraz s mistrem Janem Husem?

původně vyšlo: Osvěta americká - 1914, autor neuveden.
Dnes většinová společnost pokládá mistra Jana Husa za významnou a pozitivní osobnost naší historie. Jak vám ale ukáže článek z roku 1914, tak v té době byl přístup představitelů křesťanské církve k Husovi zcela jiný. Zajímá vás, co způsobil jediný obraz s Husem v chodbě školy malé moravské obce?


Husův obraz nesmí viset v moravských školách.

Zemská školní rada moravská zabývala se aktuální otázkou, zdali se smí ve školních místnostech vyvěsit obraz Husův.

Podnětem k rozhodování byl případ z Olše u Tišnova, kde ředitel školy pověsil na chodbě návěsní kalendář s obrazem Václava IV., podpisujícího dekret Kutnohorský za přítomnosti Husovy.

Místní farář byl obrázkem pobouřen tak, že denuncoval ředitele u okresního hejtmana, který nařídil, aby obraz byl odstraněn.

Ředitel rekuroval k okresní školní radě, a ta rozhodla, že obraz viset smí. Zástupce katolického náboženství v okresní školní radě tišnovské odvolal se k zemské školní radě, a to tak hrubým podáním, že se zemská školní rada usnesla co do stránky formální postoupiti stížnost konsistoři k vyjádření.

Ve věci samé rozhodla, že ve školách smějí viset jen obrazy úředně schválené. Poněvadž onen kalendář úředně schválen není, rozhodla, že má být odstraněn. Věcí tou zabývala se zemská školní rada již v několika schůzích za prudkých sporů pokrokových zástupců s klerikální většinou.

Konečné stanovisko klerikální většiny je neudržitelné, neboť většina obrazů na školách není úředně schválena; odporuje to také novodobým směrům vyučování, dle nichž učitel má podle svého uznání voliti co nejúčelněji obrazy k názornému vyučování.

Případ zdánlivě nepatrný svědčí, že klerikálové všemi prostředky budou o to usilovat, aby příští rok zamezili jakýkoliv akt, směřující k poznání Husa mládeží.


Původní zdroj historického článku:
Osvěta americká - 1914, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. srpna 2022


Diskuze k článku „Rok 1914: Škola versus církev: může být ve škole pověšen obraz s mistrem Janem Husem?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.