Rok 1913: Proč se z naší vlasti stala země alkoholiků?

původně vyšlo: Hlas lidu - 1913, autor poslanec František Modráček.
Myslíte si, že dotace a nejrůznější státní podpory často více škodí než pomáhají? Článek z roku 1913 vám ukáže, jak starý je to problém. Díky tehdejší podpoře výroby alkoholu jsme v dobách Rakousko-uherské monarchie ve spotřebě alkoholu překonávali dokonce i Rusko.


Zamořené Rakousko-Uhersko.

Rakousko-Uhersko náleží k zemím, které jsou nejvíce alkoholem zamořeny.

Jmenuji na příklad Moravskou Ostravu, která vykazuje největší spotřebu kořalky v celém Rakousku, kde dělnické obyvatelstvo jest tím z největší části degenerováno, kde téměř každý obchod, do něhož dělník k obstarání svých nákupů vstoupí, jest současně prodejnou a výčepem kořalky, a kde kupec neprodá hutníku nebo horníku mouku neb kávu, nekoupí-li u něho současně kořalky.

Dle statistiky z r. 1903 činil v Rakousko-Uhersku konsum kořalky na hlavu v r. 1889 devět litrů, v r. 1912 dokonce jedenáct litrů.

V žádné jiné zemi nebyla vykázána tak veliká spotřeba kořalky jako v Rakousko-Uhersku. Téměř ve všech státech spotřeba kořalky klesla, u nás však přes to, že se zde vyrábí pivo a vlno, stoupla. Dokonce i Rusko má menší spotřebu kořalky než Rakousko-Uhersko.

A co činí se u nás proti nebezpečí alkoholu? Co se učinilo ve finančním výboru při poradě o projednávané právě dani z lihu pro potírání alkoholismu? Zhola ničeho!

Pan zpravodaj dr. Steinwender doporučuje totiž ve své zprávě — ve slovech byl pan dr. Steinwender vůbec velmi skoupým a zdá se, že neklade velikou váhu na to, aby parlament přesvědčil se o užitečnosti předloh, které zastupuje — aby návrhy, které směřují k tomu, by část výtěžku z lihové daně byla věnována na potírání alkoholismu, byly prostě zamítnuty, poněvadž není nutno, aby k takovému účelu bylo použito právě výtěžku určité daně.

Tato logika má přirozeně za následek, že se nedělá naprosto ničeho. U nás se podporuje výroba kořalky skutečně všemi silami, u nás se výrobci kořalky docela za výrobu odměňují, subvencují a platí. (Souhlas.)

Vychovatelé lidu, učitelé, trpí u nás nouzi a bídu, a to jak v Čechách tak i jinde. Svěřují se jim děti rakouských národů a nyní volají marně o pomoc všechny politické strany, aby dostali větší kus chleba. Jejich hlas zapadá jako skřek sovy v noci.

Učitelé nejsou slyšáni, že při výchově dětí nemohou žiti, ale hrabata a knížata, která vyrábějí kořalku, dostávají za výrobu jedu lidu od státu dary, téměř 30 milionů korun na různých subvencích, kontingentu, bonifikacích, na poshovění daní, vývozních prémiích atd.

Lze říci, že bonifikace a kořaleční kontingent nejsou u nás ničím jiným, než prémiemi placenými konsumenty velkostatkářům a kapitalistům za otravování rakouských národů.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1913, autor poslanec František Modráček.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1913: Proč se z naší vlasti stala země alkoholiků?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.