Rok 1913: Jak by se měla doma chovat dokonale vychovaná mladá dívka?

původně vyšlo: Vychovatelské kapitolky - 1913, autor Isidor Kahlig,
Výchova dětí je náročný úkol, ve kterém se může hodit každá dobrá rada. Historický článek z roku 1913 vám ukáže, co v představách našich prababiček a pradědečků znamenalo dokonale vychovaná mladá dívka. Myslíte, že by tehdejší pravidla výchovy děvčat našla své uplatnění i dnes?


Domácí dceruška.

Domácí dceruška má představovati poetickou část domácnosti a ideální nádech, spočívající na mládí jako pel na květině nebo duha barev na motýlím křídle, má snažiti se zachovati za každou cenu a co nejdéle.

Ruské přísloví praví: „Mladá dívka — slunéčko v domě“. A jako slunce nejen svítí, ale také zahřívá, má i domácí dceruška býti nejen spanilým zjevem domácnosti, ale také pomocnicí, podporou a těšitelkou, která béře podíl na starostech rodiny.

Nejsou-li rodiče v přebytku, musí spolupomáhati, šetřiti, pracovati, musí si lecčehos odepříti, a to ne mrzutě, ale lehce a s úsměvem, což není tak nesmírně těžkým, jak se zdá, zejména uvážíme-li, že nemožnost splniti naše přání maminku a tatínka více rmoutí, než jich dcerušku.

— A což teprve, dovedeme-li leccos si odepříti a z vlastního popudu říci: „Toho nemusím míti“, „Ve starých šatech to také ještě půjde“ a podobně, a pozorujeme blažený úsměv maminčin a cítíme její polibek, kterým nám říci chce: „Tys přec jen má hodná dceruška“, tu odepření, které jsme si uložili, promění se v hlubokou, čistou radost. Jest to radost, kterou dobře splněná povinnost vždy mívá v zápětí.

Každý umělecký výkon, ať tónem, slovem, dlátem či štětcem, nebo na prknech, které znamenají svět, vyžadoval a vyžaduje předcházející námahu a práci, tak i domácí dceruška, chce-li býti oním milým a vábivým zjevem v domácnosti, musí ho vypracovati plněním jistých povinností, a tyto jsou:

1. POVINNOSTI DOMÁCÍ DCERUŠKY VŮČI SOBĚ SAMÉ:
a) Zevnějšek tvůj buď vždy čistý a spořádaný.
b) Šat tvůj buď jednodnoduchý, ale vkusný.
c) Vlas rozcuchaný (a v polévce) ještě žádný básník neopěvoval. d) Netrp nedbalostí na svém oděvu (rozpáraný šev, ostřápení, bez knoflíků a pod.).
e) Drž tělo rovně, ač ne dřevěně a strojeně.
f) Věnuj svému zevnějšku pozornost, ale nebuď ješitná a samolibá a nestůj polovic dne před zrcadlem.

2. POVINNOSTI DOM. DCERUŠKY VŮČI SVÉMU OKOLÍ:
а) K rodičům buď bezvýminečně laskavá a pozorná.
b) Miluj a snášej se se svými sourozenci a čest rodiny budiž ti nade všecko.
c) Vůči služebným buď zdvořilá, ač ne příliš důvěrná.
d) Vůči cizím vlídná a ochotná. Vlídný úsměv anebo škaredohlídství stojí tě stejnou námahu.
e) Ruka pilná, zvláště krásná.
f) Spokoj se s malými radostmi a skromnými zábavami a zamiluj si přírodu, která nikdy nezranila srdce, které ji milovalo.
g) Žádná práce nebuď ti nízkou nebo malichernou. Není odpornější věty nad jemnostslečinkovskou: „Toho nemám zapotřebí“ Kdo chce býti velkou paní, má napřed zkusiti býti velkou poddanou — neboť nevíš, jaký osud tě čeká!

Povinnosti domácí dcerušky dají se zkrátka v následujícím shmouti: snažiti se býti v domě příjemnou, užitečnou, uleviti mamince na pracích a starostech s vedením domácnosti spojených a bráti upřímný podíl na strastech i starostech rodiny.


Původní zdroj historického článku:
Vychovatelské kapitolky - 1913, autor Isidor Kahlig,


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. února 2022


Diskuze k článku „Rok 1913: Jak by se měla doma chovat dokonale vychovaná mladá dívka?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.