Rok 1912: Šokující skandál na jatkách v USA

rubrika: historické články / recepty, vaření a jídlo, původně vyšlo: Řeznické listy - 1912, autor neuveden.
Zdá se vám, že maso prodávané v obchodech není vždy prvotřídní kvality? V tom případě vás určitě zaujme článek z roku 1912, popisující odhalený skandál týkající se zpracování masa v amerických jatkách. Zajímavý byl i postoj, jak se k tomuto problému postavili tehdejší politici.
Následující text pochází z roku 1912

Důsledky kapitalistické nadvýroby.

Amerika má nový jatkový skandál.

Je ještě v živé paměti, jaký poplach vyvolal román Uptona Sinclaira „The Jungle“, v němž byly vylíčeny hrozné poměry na jatkách chicagských, jsoucích v rukou kapitalistické společnosti, která v pravém slova smyslu vyráběla maso, sádlo a výrobky masité z nejhorších odpatků, látek již hnijících, která dala do uzenin posekati hromady masa i s hromadou krys, které se tam pásly.

Vláda slíbila tehdy, že se postará o pořádek. Ustanoveni nový dozorcové nad jatkami, dozor prý zostřen a jatky měly pokoj. Ale netrval dlouho — pouze do vystoupení paní Hareové, jejíž publikace dokazuje, že poměry jsou nyní horší, než byly před vylíčením Sinclairovým.

Celá oficielní Amerika vrhla se na paní Hareovou, chtěla ji umlčet. Ale nebylo to přece jen dobře možno. Aby se tedy neřeklo, že vláda podporuje zlořády, zřízena parlamentní komise, jejímž předsedou zvolen poslanec Moss.

A komise dala se do vyšetřování. Ač její vyšetřování nebylo míněno ani dost upřímně — přišlo se na velmi pěkné věci.

Je prokázáno, že za souhlasu ministerstva orby byli propouštěni nebo vykousávání svědomití inspektoři-úředníci. Za to ostatním vystrojeny hostiny, na nichž brával účast sám ministr orby Wilson.

Inspektorům nebyl dovolován přistup k nasolování masa - za souhlasu vlády! Je prokázáno, že i kusy pošlé na jatkách samých byly cejchovány pro obchod. Ministr sám věděl na př., že bylo dáno do obchodu ze 6 milionů kusů dobytka nakažlivými nemocemi stiženého.

Nepopírá to - vymlouvá se jen, že z provádění zákona by byly vznikly škody — chovatelům dobytka. Maso nebývalo vůbec čištěno — anebo nanejvýše — v kanálech pro odpadovou vodu! Voda v jatkách se zrovna hemží bacily tyfovými a jinými

A to ještě je vyšetřování teprva v začátcích!

Zdá se nám, že velebitelé amerikanismu by se měli nad takovými jatkami zastaviti. Amerika se doporučuje s mnoha stran jako vzor obchodního i průmyslového života a bůhví, čeho ještě. A zatím ve skutečnosti celá americká moudrost vězí v řešení otázky — jak zbohatnout na cizí konto.

Je zrovna typem pirátského hospodářského systému - nic víc a nic méně. Proto je v Americe více korupce a horši, než ve všech snad státech. Americká republika činí namnoze lid bezbrannějším než jinde absolutism poněvadž celou vládu mají v rukou — vládcové kapitálu, lidé, jejichž jediným božstvem je hromada dolarů.

Dolar toť jediný skoro a jistě hlavní „smysl“ a cíl amerikanismu.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické listy - 1912, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1912: Šokující skandál na jatkách v USA“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.