Rok 1912: Je lepší používat k podnikání automobil, nebo živé koně?

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Řeznické noviny - 1912, autor neuveden.
Dokážete si představit, že byste jako dopravní prostředek při svém podnikání používali koně? Dnes to vypadá jako romantická představa, ale pro naše předky to byla běžná součást života. Článek z roku 1912 vám ukáže, jaké výhody a nevýhody přinesla výměna koní za automobily.
Následující text pochází z roku 1912

Automobil ve službách živnosti řeznické.

Úřední list říš.-něm. řeznictva má v posledním čísle delší pojednání o výhodě a nevýhodě automobilů a jich upotřebení v živnosti řeznické.

V konečném resumé téhož článku se praví: Dle všech zkušeností soudě, kterých nabyli obchodní a kupecké domy, zároveň velký a stále vzrůstající počet velkozávodů řeznicko-uzenářských, je automobil velmi vhodným dopravním prostředkem pro velké závody řeznické, které mají rozsáhlý dodávkový závod a jejichž obvod obchodní je rozšířen a poukázán na vzdálené kraje, neboť přednosti dopravy takové spočívají jak po stránce hospodářské, tak technicky dopravní ještě v tom, že automobilová doprava působí příznivě k renomé firmy.

Předeslat sluší, že je vždy nutno pro rentabilitu takového povozu, jsou-li zde dány podmínky, pro co možná úplné využitkování schopných výkonů povozu toho, což je možným, když je zde vždy dostatečný náklad a především nutná potřeba velmi daleké cesty objíždět, tím je však dopravní vůz motorový obmezen se svým vhodným upotřebením jen na řeznické velkozávody, kdežto pro malého řezníka, kterému stačí jen jeden kůň anebo nanejvýš několik koní, se odporučuje pořád jen povoz s přípřeží, poněvadž je zde a zůstane lacinější způsob pracovní spojen s dopravou.

Nelze nikterak zamlčet, že motorový povoz se v celé řadě obchodních podniků neosvědčil a majitelé takových podniků po dlouholetých bezvýsledných zkušenostech docílit rentability automobilní dopravy, vrátili se k dopravě koňmo.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické noviny - 1912, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. října 2020


Diskuze k článku „Rok 1912: Je lepší používat k podnikání automobil, nebo živé koně?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.