Rok 1911: Proč nemáme vlastní módu a jen kopírujeme zahraniční módní trendy?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1911, autor neuveden.
Existuje podle vašeho názoru specifická česká móda a český vkus? Jak vám ukáže článek z roku 1911, tak tehdy jsme nic takového neměli. Zajímá vás, jaký další evropský národ byl na tom stejně a také jen kopíroval zahraniční módu?
Následující text pochází z roku 1911

Máme vlastní módu?

Změna vkusu, mravu, jakož i mody měla v každé době své příčiny mimo rozpoložení národů a současné poměry zvlášť v cizokrajném vlivu.

Neboť trvalé potřeby, zákonitá nebo i jen mlčky spojitelná zařízení tkví přirozeně ve vlastnostech kmene, nejsou vydány rychlým proměnám: avšak způsob, jakým ukojují se okamžité potřeby, jaký kroj se voli a jakým zábavám se vzdává, jak dává si každý vyzdobovati svůj dům — to podléhá náladě dne, politickému sklonu.

Proto nejsilnější vliv měla na vývoj mody válka, státní svazy, úcta k mocnému nepřátelskému národu, a z Německa pátrali vždy za hranicemi, aby vyzvěděli, co je »dle mody«. Národové v udávání vkusu převládající se vystřídávali, vždy však byli karatelé, kteří žertem i vážně žádali, aby každý národ byl pamětliv svých vlastností, svá přáni ukojoval svým a čestným způsobem a zanechal opičáctví.

Bylo tomu tak přece však i ve světě vně Německa, že jeden národ udával ton, jak je to i v dnešní době, že jeden stav určuje modu. Nutno jen říci, že v Anglii a Francii po mnoha staletí stlačeny byly cizokrajné vlivy vždy na míru nejmenší, kdežto jsme my vždy brali z Francie mody dámské, z Anglie kroj mužů a z celého světa vkus umělecký.

To nezdálo by se mi osobně docela tak zlé, kdybychom jen též i v ostatním byli dobrými Evropany; avšak, aby byl udán jen jeden příklad: sledovati anglickou modu až do poslední nitky a tímže dechem snižovati a haněti anglickou kulturu, to nazvati mohu přece jen dětinským, neřku-li dokonce pošetilým.

Zdá se to však býti dávným německým způsobem, neboť již v »Altmodischen Kleiderteufel« Jana Ellingera jest tato posměšná příhoda: Turecký císař žádal ze zvědavosti na malíři, aby mu vymaloval typy jednotlivých národů v jejich osobitých krojích.

Malíř učinil tak s Francouzy, Italy, Araby a tak dále. Když došlo však na Němce, namaloval nahého muže, jenž nesl na ruce uzel s všelikým zbožím. Neboť Němci, domníval se, nemají asi vůbec samostatné mody, vypůjčují si tu onde záplaty.

Kroj, úbor je upřímným a vyzrazujícím udavatelem uměleckého vkusu. Dnes jest rychlý koloběh mezi uměním, zvlášť malířstvím a modou. Velcí umělci přesazovali svými díly svůj ideál krásy do života. Ale nejčastější a čím dále zacházíme tím zřejmější je to: nejčastěji dává charakter úbor obrazům.

Obrazy, ať už předvádějí látky biblické či mythologické, ukazují lidi v kroji doby vzniku nebo krátce pominulém. Po historické věrnosti tázaly se teprve doby meiningerských, když — vlivuplná, všechny umělecké obory přetvářející moda — zavedla se věda do umění. Doby s malebnými úbory mívaly takřka i malebné malířství, šaty lomených barev přinášely zamyšlené oko nudící malování.

A dále: Malíř renaissance a nové doby do 19. století vyjadřoval daleko více lidský a oděvový a tvarový ideál svých současníků než tvůrčí umělec našich dnů, jenž usiluje o to, aby vytvořil ze svých tvářnosti obraz, jemuž současníci a potomstvo má se podobati.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1911, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. listopadu 2023


Diskuze k článku „Rok 1911: Proč nemáme vlastní módu a jen kopírujeme zahraniční módní trendy?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.