Rok 1911: Naše zem má velký problém s migrací, stále více Čechů se stěhuje do USA!

původně vyšlo: Přehled - 1911, autor neuveden.
České země měly na přelomu minulého století velký problém. Stále více Čechů volilo raději vystěhování ze země, než dál žít v Rakousko-uherské monarchii, snášet útrapy od německy mluvící většiny a umírat ve válkách ve jménu rakouského císaře. Článek z roku 1911 vám tehdejším počtu obyvatel prozradí víc.


Sčítání lidu

Výsledky posledního sčítání lidu jsou pro Rakousko velice málo radostné a illustrují nejlépe nedostatečnost naší politiky hospodářské a sociální, za níž rapidně vzrůstá vystěhování a upadá beztak malý vzrůst obyvatelstva říše.

Uvádíme zde několik číslic ze zajímavého článku dra Živanského ve Finančních Listech, jež v tom ohledu jsou zvláště velice výmluvné. Přírost obyvatelstva v Rakousku obnášel dle nich v období 1890—1900 9.44%, v letech 1900 až 1910 již jen 9.24% (v Německu 14 a 15½%!), poklesl tudíž o 0.2%. Pokles ten zavinilo vystěhování.

Přírost přirozený totiž v posledním desítiletí stoupnul z 11.11% na 11.78%. Vystěhováním však ztratili jsme v letech 1890—1900 1.67% obyvatelstva, v desítiletí 1900—1910 2.54%, jež nutno od přirozeného přírostu odečísti, načež obdržíme výše jmenovanou číslici přírostu ve výši 9.24%.

Stoupnutí přirozeného přírostu z 11.11% na 11.78% nebylo však vyvoláno vzrůstem plodnosti, nýbrž poklesem úmrtnosti, což ovšem je zjev v moderních státech již všeobecně platný.

Obnášel totiž počet živě narozených v letech 1890—1900 37.17%, v desítiletí minulém jen 34.72%, za to však klesl počet úmrtí z 26.56% na 23.45%.

Zajímavo je seznati, že nad říšským průměrem přírostu (9.24%) stojí v českých zemích jen Slezsko (11.2% proti 11.3% v letech 1890—1900), z ostatních pak: Terst s obv., Istrie, Dolní Rakousy, Vorarlberk, Gorice-Gradiška, Salcburk, Tyroly, Halič a Bukovina.

Pod průměrem stojí: Čechy (7.2% proti 8.1% v desítiletí 1890—1900), Morava (7.5% proti 7.1%) a dále Dalmacie, Korutany, Štýrsko, Horní Rakousy a Kraňsko.

Bilance sčítání lidu není tudíž pro živel slovanský a zvláště pro nás Čechy u porovnáni s Němci nikterak příznivou.


Původní zdroj historického článku:
Přehled - 1911, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. dubna 2023


Diskuze k článku „Rok 1911: Naše zem má velký problém s migrací, stále více Čechů se stěhuje do USA!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.