Rok 1911: Jednoduchý trik, který vám může prodloužit život

původně vyšlo: Česká hospodyně - 1911, autor Dr. B.
Chcete se ve zdraví a plní elánu dožit vysokého věku? Zkuste se řídit historickým článkem z roku 1911, který vám jeden osvědčený tip na prodloužení života nabízí.


O prodlouženi života.

Jedna z podmínek k dosáhnuti dlouhého života je pravidelnost.

Tělo je jako hodinový stroj a udržuje se tím lépe v chodu, čím pravidelnější jsou jeho výkony a čím méně odchylek je v nich. Jídlo, spaní, práce, zotavení atd. mělo by býti pokud možno spojeno s určitou dobou denní. Návyk, jak známo, je druhou přirozeností člověka, a to nejen v ohledu náklonnosti a povahy, ale i pro život a zdraví.

Tělo a duch navyknou si v té míře na tato pevná pravidla, že se jim pak jejich úlohy a výkony v rámci tohoto pořádku a této pravidelnosti stávají dvojnásob lehčími, kdežto porušení pravidelnosti mívá za následek nechuť a nevolnost.

Slavný francouzský spisovatel Foutenelle, který dožil 100 let, praví o sobě: Každý z mých dnů byl předem uspořádán, a jen zřídka opustil jsem pevně stanovený plán.

Mé hodiny klidu, práce, zotavení byly přesně dodržovány. Ať jako samotář, nebo společník, vždy jsem v ruchu života klidně si zjednával pravidelnost pohybu a práce a tak kráčel jsem bez nejmenšího otřesu ode dne ke dni. od roku k roku.

Znám je v tomto ohledu veliký filosof Kant, o němž jeden z jeho životopisců řekl, že věžní hodiny kathedrály svoji úlohu přesněji nevykonávaly, nežli on. O 5. hod. vstával, o 10. hod. uléhal do postele.

Pití, jídlo, práce, procházky — vše bylo zachováváno s toutéž přesností. Při tom se snažil odstraňovati ze svého ducha vše, co by jeho klid rušilo. Veselá nálada byla jeho vůdčí hvězdou, která rovněž pomáhala dosáhnouti jeho osmdesátky.

Ostatně ani v tomto nechceme podporovat přemrštěnou pedanterii. Zde jako ve všech jiných poměrech životních platí Horacova střední cesta, kterou i Hufeland ve své slavné makrobiotice doporučuje. Všechno, co tuto střední cestu opouští ať v dobrém nebo ve zlém, ve vysokém nebo nízkém, mnohem neb málem, tvoři překážku dlouhého žití a zkracuje života běh.

Přesnější hranice této střední cesty musí určili každý svým vlastním náhledem, dle svých osobních a životních poměrů. Každý musí být do jisté mhy v tělesném i duševním ohledu svým vlastním lékařem a může sebepozorováním často nabýti mnohem přesnějšího úsudku o tom, co mu škodí nebo prospívá, nežli nejzručnější lékař.

Zvláště starším lidem, kteří mívají zpravidla více času a příležitosti k takovému sebepoznání, doporučuje se. aby svému tělesnému stavu věnovali pozornost a nabyté zkušenosti s jinými sdíleli.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1911, autor Dr. B.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. srpna 2021


Diskuze k článku „Rok 1911: Jednoduchý trik, který vám může prodloužit život“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.