Rok 1910: Proč se při sčítání lidu musela řada Čechů hlásit k německé národnosti?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1910, autor neuveden.
Sčítání lidu je užitečný nástroj, pomocí kterého se stát může dozvědět řadu potřebných údajů o svých obyvatelích. Při sčítání lidu se ale dá také s řadou údajů manipulovat. Článek z roku 1910 vám ukáže, jaký význam měl při sčítání lidu za časů monarchie takzvaný obcovací jazyk.
Následující text pochází z roku 1910

Sčítání lidu

V prosinci 1910 má být, jak známo, provedeno v Rakousku sčítání lidu podle národností. Při posledních sčítáních byla určována národnost podle nesmyslného pojmu »obcovacího jazyka«.

Českému dělníku, který byl zaměstnán u německého fabrikanta, českému nájemníku, který bydlel u německého domácího pána, českému člověku, který dlel právě v nějakém německém kraji, se jednoduše řeklo: Ať je tvůj mateřský jazyk jakýkoliv, ať jsi jakékoliv národnosti, musíš prohlásit za svůj obcovací jazyk, čili jak Němci říkají, za svoji Umgangssprache, jazyk německý, neboť tímto jazykem obcuješ se svým chlebodárcem nebo se svým vnějším okolí, je to tedy tvůj obcovací jazyk.

Takovým způsobem byl český národ při posledních sčítáních lidu ochuzen o tisíce a tisíce svých příslušníků; napočetli nás mnohem méně než nás jest a protože se namnoze podle počtu měří, naměřili nám pak méně práv, zejména volebních práv, než nám patřilo.

Aby zjednali pro příští sčítání lidu nápravu. podali naši poslanci v rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny při projednávání rozpočtu ministerstva vnitra návrh, aby bylo příští sčítáni lidu provedeno nejen podle obcovacího, ale také podle mateřského jazyka.

Návrh ten byl přes odpor Němců zástupci ostatních rakouských národů v rozpočtovém výboru přijat a vláda byla zvláštní resolucí vyzvána, aby příští sčítání lidu provedla také podle jazyka mateřského. Ale vláda se cítí, co jí tedy záleží na poslancích? Včera bylo uveřejněno v říšském zákoníku nařízení ministra vnitra ohledně příštího sčítání lidu.

A z nařízení toho vysvítá, že sčítání to provedeno bude bez ohledu na poslední usnesení rozpočtového výboru na základě řeči obcovací a ne na základě řeči mateřské.

Jak dlouho ještě budou sociálně-demokratičtí řečníci a redaktoři namlouvat lidu, že má rakouský parlament nějaký význam a nějaký vliv na státní správu?

Máme konstituci, ale na papíře, máme lidový parlament, ale bez moci, protože jeho poslanci nedělají lidovou politiku, to jest politiku rázného, přímého odporu proti c. k. absolutismu, který v Rakouska bují.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. března 2021


Diskuze k článku „Rok 1910: Proč se při sčítání lidu musela řada Čechů hlásit k německé národnosti?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.