Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1910: Proč je třeba zakázat rituální košer nebo halal porážky masa?

původně vyšlo: Řeznické noviny - 1910, autor neuveden.
Některá náboženství přesně stanovují, jakým způsobem by měla být porážena zvířata určená ke konzumaci. Patří ale takové způsoby porážky do dnešní doby? Zajímavý názor k rituálním košer porážkám masa vám nabízí článek z roku 1910.


Odstraňte košerování!

V boji o methodu, týkající se odporážení dobytka, vystoupili nyní rýnsko-pruští zvěrolékaři aktivně; podali totiž za účelem odstranění košerování čili šachtování dobytka odůvodněnou žádost v tom ohledu na radu říšsko-německou a radu spolkovou.

K tomu poznamenává prof. Schmaltz v „Bert Tierärztl. Wochenschrift“: Interesenti snažili se vždy (při čemž mívali štěstí) zavedenou agitaci proti košerování označiti jako hnutí tmářů, zpátečníků a antisemitů. Tomu tak není a mělo by všude a to na prvém místě označení takové býti odmítnuto.

Hnuti proti košerování, anebo správněji: požadavek, aby se také Israelite všeobecným předpisům, týkajícím se omráčení jatečného dobytčete před porážením, podrobili, má své odůvodnění — při vědomí, v bezvědomí — s pravidlem: Také náboženská lithurgie a bohoslužby musí se ve svých formách a zvycích přizpůsobiti oněm během staletí upraveným pokrokovým a mravným názorům; co těmto odporuje, musí padnouti.

Tak jak dnes již nelze ohněm a mečem vyhubit šířící se neb nějaké stávající vyznání, tak také není neodstranitelným týrání jiného způsobu, a to jen proto, že nachází oporu v zavedených před staletími náboženských předpisech.

Teď jest otázka, zda-li je košerování týráním zvířete či není - věcným bodem sporu. To však je předem jisto: Že bylo uznáno nutným pro dobytče určené k porážení omračování podepsati, nejen pro zmírnění bolestí, nýbrž také proto, aby zkrácena byla trýzeň a strach. A dle toho jest každá methoda, která omráčení postrádá, následkem téhož nedostatku již trýzněním s porovnáním k omráčení.

Neboť co by měl pak předpis pro omráčení dobytčete před odporážením za smysl, kdyby nebyl již se zřetelem k věci té odůvodněn. Všeobecný mravní náhled dneška žádá tedy z důvodů lidských předcházející omráčení dobytčete před porážením.

Obhajci pak dosavadní methody košerovací žádají výminečný stav, který onomu nazírání odporuje (kdežto právě tyto kruhy vždy jindy výminečným zařízením odporují). Není proto zapotřebí nějakého vychytralého vyšetřování o fysiologické působnosti řezu košeráckého, aby sporná otázka positivně mohla býti zodpovídána, že košerování odporuje dnešním mravním náhledům o nakládání se zvířetem pro jatku určeným.

S antisemitismem nemá otázka tato nic společného. Lze proto zvěrolékařským spolkům vřele doporučiti, aby čin rýnsko-pruského zvěrolékařského spolku i u nás uskutečnily a k odstranění hnusného košerování pracovaly.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické noviny - 1910, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. října 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.