Rok 1910: Jaké jsou školy v Anglii? Naše dělají z dětí otroky, anglické z nich vychovávají osobnosti

původně vyšlo: Pozor - 1910, autor L. Kolátorová.
Jsou české školy horší než zahraniční? Je lepší poslat dítě za vzděláním do Anglie, nebo se může stejně kvalitně vzdělávat i u nás? Jak by dopadlo dnešní srovnání škol nevíme. Zato ale víme, jaký byl rozdíl mezi českou a anglickou školou a přístupem učitelů k žákům v roce 1910. Myslíte, že to platí i dnes?


Děti ve škole.

U nás by anglické dítě nazvali dítětem drzým, nezvedeným, prostořekým a jistě by průměrné anglické dítě mělo v našich školách aspoň dvojku „z mravů".

Ten kontrast — škola anglická a naše! Tam volnost, veselí, nenucené chováni svobodné — u nás na sta paragrafů a paragráfků dělá z děti otroky, které až vyrostou, budou lízat důtky, kterými jsou biti.

Náš malý Ernest přišel ze školy a chtěl kotlík na vaření vody — prý budou mít odpoledne kreslení a on chce kreslit kotel podle „přírody“. Howard, student, hovoříval u stolu s otcem „o mistru Worthingovi“; vyprávěl, co vše řekl a on jemu, jak si spolu povídali.

Konečně se dovídám, že „mistr Worthing" je Howardův třídní učitel. Hovořívali spolu jako přítel s přítelem.

— Nejmladší děvče Muriel chodilo druhý rok do školy. Občas měly ve škole tak zvané „party". Přišly v nedělních šatičkách, ve škole měly připravenou, ozdobně upravenou tabuli, pily s učitelkami čaj a jedly koláčky. Při tom byly veselé, dovádivé, pak si zahrály v zahradě, honily se a až večer přišly domů.

Malé Muriel nebyla škola obtíží a starosti. Měla-li někdy pro churavost zůstat doma — zapírala nemoc a vší moci jen do školy, do školy! Někdy měly v téže třídě „party“ pro panenky. Každá přinesla svou pannu, některá i dvě, tři. Nachystaly jim stůl, kde panenky s děvčaty pohromadě seděly a celá zábava točila se kolem panenek.

Zřízen tu stan s nápisem: „Nemocnice“. Tam ordinovala jedna z učitelek, klížila ručičky a hlavičky porouchaných mazánků a jiná zašívala jejich úbory a čepce. Na tuto zábavu se Muriel vždy nesmírně těšila.

Anglické dítě je veselé, zdravé, svobodné dítě.

Nikde se snad tolik ve školách nedbá zdraví děti jako v Anglii. Vzdušné učebny, koupelny, zahrady, hřiště — tím se honosí anglická škola. Denně cvičí anglické dítě venku pod širým nebem, aby nezakrnělo.

Naši hoši měli zvláštní staré šaty, punčochy a boty zvláště jen pro tělocvik. Denně si je oblékli na odpolední tělocvik ve škole.

Pamatuji si jako dnes, jak kdysi přišel Howard ze školy. U nás by ho snad sebral policajt. Byl zablácen i na obličeji, ve vlasech uschlé bláto, šaty rozedrány. Bylo totiž vlhké počasí a ve škole měli tělocvik venku na hřišti.

Co na tom, že staré šaty vzaly za své, jen když tělu prospěl pohyb. Nikomu ani nenapadlo naříkat a Howarda hubovat. Odešel do koupelny a u stolu ukázal se zas jako pravý „gentleman“.

Vzpomněla jsem si na naše ustarané české matky. Běda hochu, který přijde domů s dírou v koleně, běda děvčeti, leze-li jí pata z punčochy ven!

Co tu nářku a bědování nad nezvedenými dětmi a nezpůsobnými děvuškami! Naše dítě boji se ve škole dýchat a domů se bojí jít — má-li zablácené botičky.

Snad by nebylo tolik nemoci mezi dětmi, kdybychom si zavedli školní i domácí vychováni podle Angličanů.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1910, autor L. Kolátorová.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. května 2022


Diskuze k článku „Rok 1910: Jaké jsou školy v Anglii? Naše dělají z dětí otroky, anglické z nich vychovávají osobnosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.