Rok 1909: Jak vzniklo porodné a co mělo společného s dědickou daní?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1909, autor neuveden.
Pokládáte porodné, tedy finanční příspěvek státu pro čerstvou maminku, za jeden z novodobých výdobytků socialismu? Potom vás jistě překvapí, že nápad podporovat pomocí peněz porodnost vznikl už době, kdy jsme byli ještě součástí Rakousko-uherské monarchie. Více v článku z roku 1909.
Následující text pochází z roku 1909

Premie za porody a úmrtní daň ve Francii.

Ještě tohoto podzimku bude se zaměstnávali francouzský parlament návrhy, namířenými proti ubývání porodů ve Francii.

Živý zájem vzbudil návrh známého profesora Richeta z Akademie lékařství, jenž navrhuje za porody premie, které mají míti ten účel, aby usnadněna byla rodičům výchova děti. Za každé druhé dítě obnášeti má premie 400 fr., za každé další 800.

Tím dalo by se číslo porodů ze 750.000 zvýšiti na milion.

Premie platil by stát a peníze na ně mají býti získány »úmrtní« daní, pod kterýmž titulem vyrozumívá se 50 proc. daň z dědictví, která nepřipadá přímým dědicům, nýbrž osobám pobočných linií. Kromě toho i jediné dítě, jako universální dědic svých rodičů, má těch 50 proc. platiti.

Známý národohospodář Paul Leroy navrhuje, aby svobodným úředníkům sraženo bylo na tyto premie 20 proc. z gáže, ženatým pak, kteří mají pouze jedno dítě, 10 proc.

Veřejnost je zvědava, jak se sněmovna k těmto smělým kombinacím zachová.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1909, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. října 2021


Diskuze k článku „Rok 1909: Jak vzniklo porodné a co mělo společného s dědickou daní?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.