Naše projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  originální samolepky na stěnu Pieris.cz  —  magazín Příroda.cz  —  efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1908: Dětský svět fantazie, sugesce a lhaní

původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Každý rodič se jistě někdy setkal s dětským lhaním. Proč ale děti vlastně lžou a jak své lži samy vnímají? Nad tím se zamýšlí zajímavý článek z roku 1908. Posuďte sami, zda se psychologie dětí za více jak sto let od jeho napsání nějak změnila.


Dětské lhaní.

Ku psychologii dětského lhaní, o jehož významu zvláště při soudním svědectví se v poslední době mnoho mluvilo, uvádí Ida Faggianiová v »Rivista di psicologia applicata« některé zajímavé případy.

U dětí nejde namnoze o vědomou lež; mnohem silněji vyvinuté dětské fantasii nedostává se spíše korrektivu, jaký působí u dospělých a autosuggesce i hromadná suggesce mají na dětskou mysl mnohem větší účinek. Autorka učinila podivuhodné zkušenosti.

Jednoho dne řekla ve třídě devíti- až jedenáctiletým dívkám, že u školy viděla malé děvčátko, prosící o almužnu, a tázala se dětí, zda-li také malou žebračku nepotkaly.

Hned hlásilo se deset žaček a ujišťovaly, že ji viděly, po malé chvíli tvrdilo již dvacet dívek, že také malou žebračku potkalo, pět z nich bylo v pochybnostech a jenom pět odolalo úplně suggestivnímu účinku otázky. Ostatních dvacet bylo pevně přesvědčeno, že vidělo žebrající dítě a dokonce je podrobně popisovaly!

Jistá paní vypravovala, jaké kousky vyváděl orangutan, kterého měli za jejího dětství v domě rodičů.

Její pětiletý synáček, inteligentní hošík, poslouchal velmi pozorně a najednou zvolal: »Pamatuji se velmi dobře, jak mi skočil na záda a chtěl mne kousnouti, ale zkrotil jsem ho a pořádně jsem mu napráskaly — Ale vždyť jsi ještě nebyl na světě,« namítla matka, »jak jsi ho mohl viděti?« — »Ano,« odvětil hoch celý rozčilený, »viděl jsem ho opravdu, měl dlouhé chlupy, pracky s ostrými drápy, skákal a běhal a nosil mísy na stůl!«

Na to vyprávěl hoch velmi podrobně, co vše opice dělala, takže by v jiném případě bylo možno věřiti, že to vše viděl.

Ještě třetí případ se podrobně analysuje, kdy malé děvčátko vyprávělo dlouhou historii o muži, který je odvedl z domu a o policistovi, jenž je pak osvobodil — dokonce číslo policisty dítě udalo — a vše bylo tak přesně líčeno, že dítěti věřili, až se ukázalo, že odběhlo hráti si s jinými dětmi.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. prosince 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.