Rok 1908: Dětský svět fantazie, sugesce a lhaní

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Každý rodič se jistě někdy setkal s dětským lhaním. Proč ale děti vlastně lžou a jak své lži samy vnímají? Nad tím se zamýšlí zajímavý článek z roku 1908. Posuďte sami, zda se psychologie dětí za více jak sto let od jeho napsání nějak změnila.
Následující text pochází z roku 1908

Dětské lhaní.

Ku psychologii dětského lhaní, o jehož významu zvláště při soudním svědectví se v poslední době mnoho mluvilo, uvádí Ida Faggianiová v »Rivista di psicologia applicata« některé zajímavé případy.

U dětí nejde namnoze o vědomou lež; mnohem silněji vyvinuté dětské fantasii nedostává se spíše korrektivu, jaký působí u dospělých a autosuggesce i hromadná suggesce mají na dětskou mysl mnohem větší účinek. Autorka učinila podivuhodné zkušenosti.

Jednoho dne řekla ve třídě devíti- až jedenáctiletým dívkám, že u školy viděla malé děvčátko, prosící o almužnu, a tázala se dětí, zda-li také malou žebračku nepotkaly.

Hned hlásilo se deset žaček a ujišťovaly, že ji viděly, po malé chvíli tvrdilo již dvacet dívek, že také malou žebračku potkalo, pět z nich bylo v pochybnostech a jenom pět odolalo úplně suggestivnímu účinku otázky. Ostatních dvacet bylo pevně přesvědčeno, že vidělo žebrající dítě a dokonce je podrobně popisovaly!

Jistá paní vypravovala, jaké kousky vyváděl orangutan, kterého měli za jejího dětství v domě rodičů.

Její pětiletý synáček, inteligentní hošík, poslouchal velmi pozorně a najednou zvolal: »Pamatuji se velmi dobře, jak mi skočil na záda a chtěl mne kousnouti, ale zkrotil jsem ho a pořádně jsem mu napráskaly — Ale vždyť jsi ještě nebyl na světě,« namítla matka, »jak jsi ho mohl viděti?« — »Ano,« odvětil hoch celý rozčilený, »viděl jsem ho opravdu, měl dlouhé chlupy, pracky s ostrými drápy, skákal a běhal a nosil mísy na stůl!«

Na to vyprávěl hoch velmi podrobně, co vše opice dělala, takže by v jiném případě bylo možno věřiti, že to vše viděl.

Ještě třetí případ se podrobně analysuje, kdy malé děvčátko vyprávělo dlouhou historii o muži, který je odvedl z domu a o policistovi, jenž je pak osvobodil — dokonce číslo policisty dítě udalo — a vše bylo tak přesně líčeno, že dítěti věřili, až se ukázalo, že odběhlo hráti si s jinými dětmi.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1908: Dětský svět fantazie, sugesce a lhaní“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.