Rok 1908: Definitivní konec módních plnovousů a knírů

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1908, autor neuveden.
Líbí se vám pečlivě upravený plnovous nebo elegantní knírek? Tak to je skutečně zvláštní, protože podle článku z roku 1908 měla doba módně zarostlých mužských tváří dávno pominout! Chcete vědět, co tehdy takovou prudkou změnu názorů na správný vzhled muže způsobilo?
Následující text pochází z roku 1908

Konec kníru a vousů.

Plnovous bude brzy už jen krásnou vzpomínkou a s ním zmizí ponenáhlu také knír, jenž ozdobu mužské tváře tak významně doplňoval.

Mužská moda, která jest mocnější a tyranštější, než by se mnohé dámě zdálo, vyřkla nad plnovousem i šviháckým knírem klatbu.

Tisíce a tisíce mladíků i zralých mužů podrobilo se krutému zákonu mody a stali se rázem holobrádky. Mnozí ještě vzdorují a ti, kdož nemají žádné vlastní iniciativy, jako Panurgovy ovce, budou brzy následovati.

Současníkům líbí se právě běhati s hladce oholeným obličejem a vzdáti se viditelného znamení mužství.

Odhozeni vousu mívá však různý účinek; kdežto u jedněch dává vyniknouti klasickému tvaru obličeje, ukazuje jiné profily v celé nahé ošklivosti. Co však zmohou protesty? Moda je moda a té nutno býti slepě poslušen.

Jak tato moda vznikla?

Je snad triumfem anglomanie nebo důkazem, že herectví a komediantství slaví vítězství nejen na jevišti, nýbrž i v životě?

Nic z obojího, praví učený pán v »Journal de Genéve«, mizení vousu ukazuje filosoficky vzdělanému kulturnímu historikovi, že Schopenhauerovy názory, jež dříve byly pokládány za přemrštěné, ponenáhlu, ale jistě se uplatňují a vliv jeho na západní svět stále vzrůstá.

Schopenhauer nenáviděl vous a chtěl, aby byl radikálně odstraněn. Ve svých »Parerga a paralipomena« podnikl prudký útok proti vousu všemi zbraněmi kousavého vtipu a žehavého posměchu. Vidí v plnovousu vnější známku a obvyklý příznak surovosti, hrubosti a nemotornosti.

Délka vousu zachovávala prý stejný krok s triumfy barbarství, čím delší vousy národ miluje, tím je méně civilisovaný a tím barbarštější. Kdož ví, nedá-li se slovo »barbarství« odvoditi ze slova »barba« (vous)?!

Filologové měli by věc řádně prozkoumat!. Svou slavnou dobu měl vous ve středověku, v tomto millenniu nevědomosti a hrubé síly.

Říká se obyčejně, že vous jest přirozenou ozdobou muže. U lidí, žijících v původním přirozeném stavu, může to býti pravdou, ne však u civilisovaných národů.

S právem, pořádkem a kulturou se tato známka zvířecí sily nikterak nesrovnává. Vous není ozdobou, nýbrž přívěskem, jenž dodává mužské tváři animálního výrazu.

Policie by si sama prokázala znamenitou službu, kdyby vous, tuto polomasku, jednou pro vždy zakázala. Vous činí zjišťovací policejní službě velké obtíže a v některých případech je přímo přestrojením.

— Tak a podobně filosofoval pesimista z Frankfurtu nad Mohanem a dnešní moda, která se snaží vous úplně vyhladiti, náleží k největším triumfům jeho filosofie. Názory Schopenhauerovy uplatňuji se ostatně i jinak.

Je známo, že pokládal za moudré zařízení přírody, že někteří mužové se v pokročilejším věku odvracejí od žen a nalézají zálibu v mladých mužích, poněvadž se takto zabraňuje plozeni slabého potomstva. Jistě se nenadál, jak brzy se tato myšlenka v jeho vlasti ujme a rozvine; argumenty: Moltke, Eulenburg atd.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1908, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. února 2021


Diskuze k článku „Rok 1908: Definitivní konec módních plnovousů a knírů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.