Rok 1907: Jaký zázrak pravidelně vykonává svatý Fanurio a proč ho ženy tak uctívají?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1907, autor neuveden.
O zázracích vykonávaných svatými se dá občas z nejrůznějších důvodů pochybovat. Jak vám ale ukáže článek z roku 1907, tak na svátek svatého Fanuria dochází v Řecku a Orientu pravidelně k zázrakům, které nemůže zpochybňovat ani ateista! Přesto se tento článek může líbit věřícím i nevěřícím.
Následující text pochází z roku 1907

Ženské pověry v Orientě.

Někteří svatí požívají u žen velké vážnosti a důvěry. V Řecku a v Orientě vůbec zbožňuje ženský svět zvláště svátého Fanuria. Není také divu!

Svaté obrazy představují ho jako švarného jinocha. Věrohodné zprávy dosvědčují, že se stará výhradně o ženské záležitosti. Snad má v nebi i jiné zaměstnání, ale v noci musí se věnovati ženám. Dívkám udílí radu ve všech vážných záležitostech.

Zdarma to ovšem nedělá. Zaplatí-li dívka popovi za mši, nebo obětuje-li koláč a láhev oleje, objeví se jí ve snu v noci a sdělí jí, kdo se stane jejím mužem nebo alespoň milencem. Pro dívky jest to zajisté důležitá věc.

Než i vdaným neodepře své pomoci. Těm, jak známo, záleží na tom, by věděly, stanou-li se matkami a budou-li míti syna nebo dceru. Za patřičný poplatek sdělí jim svatý Fanurios tajemství to. V některých případech poradí jim, kterých prostředků mají použiti k dosažení kýženého cíle, nebo jim k tomu i dopomůže.

Že dovede dělat i jiné zázraky, rozumí se samo sebou. Za takých okolností jest jen přirozeno, že ženský svět slaví okázale jeho svátek dne 9. září. V Athénách má malý kostelíček v předměstí Pankratiu.

Z celého okolí dostaví se tam ženské pokolení všech stavů. Bývá to pestrá směs služek, vesničanek, kuchařek, modistek, aristokratických slečinek a paniček, jež se tlačí do kostela, nedbajíce při tom svých svátečních toilet.

Jinému svatému by se zajisté nepodařilo sebrati dohromady tak pestrou směs žen, aniž by se hádaly nebo vyškrábaly si oči. Již to jest zázrak, který musí i nevěřící Tomáš přiznati. Každá má pro milého svatého nějaký dárek, který mu položí před jeho obraz, políbivší tento.

Popové odříkávají při tom evangelium a různé modlitby a sta voskových svíček začazuje malý kostelíček, v jehož průčelí visí posvátný stříbrný obraz svatého Fanuria. Od obrazu pnou se ke stěnám stuhy, na kterých jsou pověšeny stříbrné a květinové svatební věnce, stříbrné a zlaté prsteny, sošky malých dětí, malé, ze stříbra zhotovené lidské nohy, oči, ruce, loďky, uši, srdce atd.

Chce-li totiž žena obdržeti dítě, obětuje svatému sošku dítěte; hluchý mu obětuje stříbrné uši, němý jazyk, slepý oči, a dívka, která chce okouzlili srdce muže, obětuje srdce. Jak jsme již svrchu podotkli, dělá svatý Fanurios různé divy, ale jen pro ženské pokolení.

Posledně sdělil ve snu jedné bohaté paní, že ztratila drahocenný prsten, který doma marně hledala, v mořské lázni a druhého dne ho potápěč tam nalezl. Po mši sbírají popové s velikými stříbrnými talíři peníze pro svatého patrona, neboť finance v nebeské říši jsou prý velmi špatné a on se musí starati o svou matku.

Před kostelíčkem panuje ještě čilejší život. Sjede se tam několik set vozů nejrůznějších druhů, selských, dvoukolových, žebřinových, drožek, skvostných kočárů atd. a velké množství dívek a venkovských žen v pestrých oblecích i slečinek a paniček z města. Ty, co si nemohly říci v kostele, vypravují si venku a odškodní se tak za mlčení při mši.

Teprve k večeru opustí všecky posvátné místo, ponechavše popům dary, by je poslali do nebe svatému Fanuriovi. Tento nemohl odnésti přece sám tu spoustu koláčů, oleje atd. a musil ji svěřiti svým sluhům, ač dobře ví, že zásilka nedojde v pořádku. Alespoň z koláčů nedostane ani jeden.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1907, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. října 2022


Diskuze k článku „Rok 1907: Jaký zázrak pravidelně vykonává svatý Fanurio a proč ho ženy tak uctívají?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.