Rok 1907: Dragouni a jejich nemravné schůzky na veřejnosti

původně vyšlo: Pozor - 1907, autor —ř—.
Jakou zábavu si po skončení služby hledali dragouni v Olomouci? A proč některým obyvatelům města připadalo chování vojáků zvrhlé a jiným naopak velmi zábavné a zajímavé? To vám popíše historický článek z roku 1907.


Veřejná mravopočestnost a vojsko.

Z Hodolan se nám oznamuje: Na vysokém mostě skoro každý den pravidelné po osmé hodině mívají „rendez vous“ mnozí vojáci, zejména však dragouni z kasáren novosvětských se ženským polosvětem hodolanským.

Že při takové „zábavě“ není nouze o všelijaké tlusté a nemravné vtipy, že tu není nouze o všelijaké chmaty, řehot, výskot a pískot, to dokazují zástupy zvědavých výrostků i školáků, jimž tyto prostocviky báječně se zamlouvají a dobře působí.

Naše obecenstvo však s hlubokým opovržením hledí na tak nízkou morálku militarismu. Považte jen, jaké mravní zvrhlosti je tu třeba, jaké otupělosti a bezcitnosti, ba směle možno říci zhovadilosti, aby na veřejné silnici s nejčilejší frekvencí za bílého dne před zraky celých zástupů mládeže podobné nestydatosti se prováděly.

Nejen že tato zhovadilost a surovost mravů je v kasárnách doma, ona i rozlézá se po okolí a svým jedem zachvacuje nám i naši drobotinu.

— Uvažujte, přátelé, půjde-li to s tou morálkou tak dále, co pak z toho ďáblova seménka nám vykvete? A uvažujte, když něco podobného dovolí si taková nemravná smečka ve dne, co teprve tropí v noci. To by byla smutná kapitola, která by nám osvětlila důkladně, jakou zkázu mravní zjedná si naše mládež na vojně.

Ty poplatníčku vem, kde vem, jen dávej a cpi do bezedného chřtánu militarismu krvavě nastřádaný majetek, dávej mu své dobré a hodné synky, on ti za to navrátí darebu spustlého, nemravu, který to dovede třeba až ke vratům žalářů a kriminálů.

Takový způsob výchovy bylo by dlužno podrobit ostré kritice na příslušných místech a nasaditi všechny páky, aby jiný vzduch zavál i ve zdech kasáren. — V zájmu veřejné mravopočestnosti a v zájmu dobré pověsti naší obce jest, aby velitelství jmenovaného pluku postaralo se o nápravu.

Nestane-li se tak co nejdříve, však už hodolanští občané se o to postarají, aby se i pánům dostalo ponaučení odjinud.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1907, autor —ř—.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1907: Dragouni a jejich nemravné schůzky na veřejnosti“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.