Rok 1906: Proč lékaři nechtějí očkovat své pacienty?

rubrika: historické články / lékařství a zdraví, původně vyšlo: Pozor - 1906, autor neuveden.
Zajímá vás, proč lékaři před více jak sto lety nechtěli očkovat své pacienty a proč nechtěli ani správně nahlašovat pacienty zasažené epidemií? Důvod byl tehdy zcela jiný, než jaký nejspíš očekáváte. Článek z roku 1906 vám o postoji tehdejších lékařů k očkování řekne víc.
Následující text pochází z roku 1906

V Dol. Rakousích chystá se stávka lékařů.

Organisace obecních lékařů dolnorakouských (bez Vídně) vydala leták, v němž vybízí lékaře k pasivnímu odporu.

V letáku se praví: „Kdo nás může nutiti, abychom veřejné tečkování prováděli za honorář 20 haléřů — jestliže nechceme? A my odepřeme očkování za takový mizerný, žebrácký honorář, zejména když víme, že každý zvěrolékař dostane 80 hal. za každé ochranné očkování vepře proti července, když víme dále, že zemský sněm pro rok 1906 chce ponechati jenom dosavadní odměnu, a v roce příštím zrušit i to.

Čest akademických občanů nám zakazuje přijati od zemského sněmu, který je proti veřejnému očkování milostivé šetření pro jeden rok. Nechť si očkuje veřejně v Dolních Rakousích kdo chce My dolnorakouští lékaři odpíráme veřejné očkování na tak dlouho, dokud se vládě nepodaří v Dolních Rakousích příměti odpůrce očkování k rozumu.

Pasivní resistance se vztahuje také na odpírání prohlídek branců za honorář, čítaný dle předpotopního tarifu. Tarif tento nepřiznává lékaři za prohlídku ani takový honorář jako holiči, který branci vlasy ostřihá. Dále vztahuje se pasivní resistence na léčení nalezenců, jež se odměňuje 40 hal. za ordinaci a 60 hal. za návštěvu v místě.

Také ohledně ohlašování nemocí infekčních má býti pasivní resistence zavedena. Lékaři oznámí infekci, ale nepojmenují nemoc a tím způsobí úřadům a zemskému výboru veliké obtíže. Pasivní resistence tato má býti zahájena dnem 1. února 1906“.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1906, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1906: Proč lékaři nechtějí očkovat své pacienty?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.