Rok 1906: Proč dělníci z Čech trpěli v Bulharsku bídou

původně vyšlo: Lidové noviny - 1906, autor neuveden.
Díky falešným slibům a naději na lepší život se lidé někdy vydávají na dlouhou cestu, na jejíž konci na ně ale žádné štěstí nečeká. Článek z roku 1906 vám přiblíží, proč se naši dělníci tehdy vydávali do Bulharska, co je tam čekalo a jak jim pomáhaly tehdejší rakousko-uherské úřady.


Dělníci, pozor na Bulharsko!

Ze Srědce se sděluje: Do Bulharska a hlavně do Srědce přicházejí čeští dělníci, aby sobě práci vyhledali.

Někteří jdou na nejisto sami o své ujmě, jiní někdy vylákáni sem bývají lidmi nesvědomitými. A přišedše sem, dělníci upadávají do nejhorší bídy. Pozdě teprve poznávají svou lehkomyslnost a nerozvážnost.

Obyčejně se obracejí na c. k. rak.-uherský konsulátž a rozumí se, že marně. Konsulát nikdy ještě nikoho se nezastal.

Potom utíkají se ke svým krajanům. na nichž žádají podporu. Předem hledají český spolek. Ale spolek by musel míti jmění do tisíců a jednotlivci sta příjmů, aby každému krajanu pomoci se mohlo. Vždyť tolik lidí sem přichází!

Je bolestno hleděti na tu bídu, tím bolestněji, že vždy pomoci nelze. Varujeme tudíž každého dělníka, aby. není-li mu práce předem a jistě zabezpečena, sem nepřijížděl, protože jsou případy, že zlotřilí a nesvědomití lidé sem četné dělníky lákají a potom necitelně jich se zříkají a do bídy je uvrhují.

Spolek »Čech« upozorňuje české dělníky, aby bez předcházejícího kontraktu a předem zaslaného cestovného do Bulharska se nevydávali.

Kdo by spoléhal se na ochranu c. k. rak.-uher, konsulátu, upadl by do povážlivého omylu. Uslyšel by jen pohrdlivá neb posměšná slova: »K vůli vám Rakousko s Bulharskem přece válku nepovede.«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1906, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. listopadu 2020


Diskuze k článku „Rok 1906: Proč dělníci z Čech trpěli v Bulharsku bídou“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.