Rok 1906: Proč dělníci v pivovaru mučili svého kolegu?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1906, autor neuveden.
Práce dělníků na začátku minulého století bývala velmi těžká a nebezpečná. Jak vám ale ukáže historický článek z roku 1906, tak nebezpeční někdy nehrozilo od zlého majitele továrny, ale naopak od jeho kolegů dělníků, organizovaných v tehdejších socialistických odborech.
Následující text pochází z roku 1906

Surovosti na stávkokazu

Neslýchané surovosti dopustili se za stávky pivovarských dělníků v Plzni stávkaři na stávkokazu.

Místní národně-soc. list »Naše Snahy« líčil věc takto: Jakýsi Mikuláš Černý v Plzni, předseda plzeňské odbočky vídeňského svazu pivovarských dělníků, rozkázal v hostinci »Hamburku« mučiti jistého dělníka jménem Kopejtko proto, že nechtěl přistoupiti do sociálně-demokratického svazu a rozkaz ten ochotně proveden.

Mučení to dělo se tím způsobem, že dělníku tomu páleny hořícími sirkami prsty u nohou a hořící sirky strkali mu do nosu, pálili mu obočí a řasy. Pak slíbiti jim musil týraný, že nikomu nic neřekne a že vstoupí do soc.-demokratického svazu, kam Kopejtko za žádnou cenu nechtěl.

Dělník Kopejtko následkem pálení očí hořícími sirkami ochabl na zraku. Toto týrání trvalo u Kopejtka celých 6 hodin. Pak odvedli zmučeného dělníka do hostince »u Růžičků« na Pražském předměstí v Plzni, kde zavřeli ho do jakéhosi kumbálu o hladu do druhého dne. Když pak zmíněný člověk ten upadl do mdlob, odvlékli ho v pravém slova smyslu na nádraží a poslali do jeho bydliště.

— Nevěřili jsme tehdy této zprávě a ani jsme ji nezaznamenali, pokládajíce něco takového mezi organisovaným dělnictvem za vyloučeno. Zprávu tuto přejaly z národně-soc. listu »Národní Listy« a dotyčný Mikuláš Černý podal za to na jich zodpovědného redaktora žalobu pro utrhání.

Zdálo se, že jde o zlomyslnou mystifikaci. A hle: »Ve středu tohoto týdne — oznamují teď »Nár. Listy« — octl se před senátem krajského soudu v Plzni týž námi na smrt uražený Mikuláš Černý, obžalovaný s řadou svých pomocníků při zvířectvu, na nešťastném Kopejtkovi páchaném.

Přelíčení s těmito bezcitnými lidmi vyneslo na jevo úžasné podrobnosti mrzkého a ukrutného konání proti oběti zvrhlého ukrutenství. jimiž zpráva byla nejen v celém rozsahu potvrzena. ale i ještě překonána, zejména v tom směru, že Kopejtko týrán nikoliv jenom 7, nýbrž dokonce 18 hodin.

Mikuláš Černý, energický obhájce své cti, který svým advokátem drem. Sedláčkem žaloval celou řadu listů, dávaje je dodatečné konfiskovati, až i pomocí rekursu k vrch. zem. soudu byl odsouzen se svým hlavním kumpánem Josefem Mackem k žaláři na šest neděl, zostřenému dvěma posty, a kromě toho odsouzeni pomocníci při tomto barbarském, katanském díle do žaláře s postem na 1 měsíc a sice: Em. Böser, Jos. Němec. Trixmann a Václav Šašek.«

Socialistický tisk o věci — mlčí!


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1906, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. května 2021


Diskuze k článku „Rok 1906: Proč dělníci v pivovaru mučili svého kolegu?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.