Rok 1905: Proč naši poslanci zablokovali vznik nové české školy? Mohla za to církevní agitace!

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1905, autor neuveden.
Českých škol byl u nás v časech Rakousko-uherské monarchie zoufalý nedostatek. O to větší bylo překvapení, když naši čeští poslanci zablokovali vznik nové školy ve Slavkově. Článek z roku 1905 vám ukáže, co bylo tehdy pro naše poslance přednější než obecní zájem.
Následující text pochází z roku 1905

Kdo zmařil zřízení české dívčí měšťanky ve Slavkově?

Ze Slavkova se nám píše: Město Slavkov domáhalo se zřízení české měšťanské školy veřejné, ale dobrá ta snaha byla zvláštním způsobem zmařena a to, bohužel, českými lidmi, nota bene poslanci.

Pro zřízení potřebné školy té vyslovil se svého času sněm, ale lhůtu, kdy má býti zřízení to provedeno, ponechal k rozhodnutí zemskému výboru moravskému. Rozumí se, že Slavkov na zřízení české dívčí mést. školy pro její pilnou potřebu naléhal a tak tyto dny konečné došlo o ní k jednání v zemském výboru.

Tu však došlo k něčemu neočekávanému! Němečtí členové souhlasili, aby přání Slavkova bylo vyhověno, ale čeští — vlastně staročeští — přísedící poslanci Rozkošný a dr. Žáček byli rozhodně proti tomu a dovedli tímto svým odporem zmařiti zřízení české dívčí měšťanské školy v českém městě Slavkově.

Obecní zastupitelstvo však na schůzi v sobolu konané se usneslo, že zřízena bude soukromá škola měšťanská pro dívky, když staročeští poslanci projevili tak vzácné porozumění pro kulturní potřeby našeho lidu. Proč propůjčili se k tomuto hnusnému činu čeští přísedící a pod čí vlivem tak jednali, není známo, ale jisto jest, že se tu jedná o intriky klerikálů.

Klerikálové totiž pracovali zuřivě pro zřízení dívčí měšťanské školy ve Slavkově, aby ji uchvátili pro klášter tamních pruských jeptišek, agitovali v Brně, aby škola Slavkovu povolena nebyla a pomáhali klášteru, aby týž honem zřídil dívčí měšťanskou školu.

Ale záludné klerikální plány nyní přeťalo rázně obecní zastupitelstvo usnesením zřízeni prozatímní soukromé školy.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1905, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. prosince 2022


Diskuze k článku „Rok 1905: Proč naši poslanci zablokovali vznik nové české školy? Mohla za to církevní agitace!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.